קלף השטן בהיבט היומי

מהיצר ליצירה

קלף השטן
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו

פירוש קלף השטן בהיבט היומי

%0תומך

קלף השטן The Devil בהיבט היומי מייצג את ההגבלה, את הפחדים, את ההרגלים. הוא מייצג מצבים של תלות העדר מודעות, רכושנות, ומיניות מתפרצת. מודעות השטן מעניקה תחושה של כוח ושליטה, מודעות המעצימה את האגו, שהוא גורם מכשיל בדרך להתפתחות רוחנית, מודעות זו מביאה את האדם להיות נגוע בהיבריס (חטא הגאווה, הרצון להידמות לאלוהים) תפקידו של האדם לזהות את הכוחות החשוכים, ההרסניים לו. ממקום של מודעות להפוך אותם לכוח יצירתי.

היום הוא יום בו קיימים מצבים של חושך רגשי, נפשי ורוחני, מצבים בהם השקר הזיוף והאשליה מתחזים לאמת, מצבים של חוסר מודעות, בלבול. כל אדם והשדים שלו, והם ממתינים לרגע של חולשה, למעידה. השטן מייצג את הכוחות השליליים בחייו של האדם. 

קיים מצב של הזנחה, של פעולה ממניעים לא נכונים, ממקום של התמכרות, של יצרים ושל תשוקות. זהו יום של אתגר, שלב של מבחן האדם נמצא ביום בחייו שאם יעמוד מול הפיתוי הוא ינצח את השדים הקיימים בו. 

מיניות סוערת, יצריות ויצרים, לעיתים הקלף מייצג אהבה אסורה.