Ten Wands day

עשרה מטות

תומך

10%

חוסם

תפסת מרובה לא תפסת

Ten Wandsעשרה מטות Ten Wands בהבט היומי האדם לוקח על עצמו עוד אתגרים לכן הוא מרגיש עומס בחייו. המטרה תושג רק אם האדם יפסיק למלא את הבור שבחייו ויפנה מקום לעשייה למען המטרה החשובה לו.                                                                                                 היום הוא יום בו האדם חש עומס בחייו בשל האתגרים הרבים אותם לקח על עצמו ובשל ההבנה כי לא התמודד איתם כראוי. זה הזמן לבחור את האתגרים בתבונה ולהתמודד איתם.

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

 

לוגו

 

דילוג לתוכן