קלף עשר חרבות בהבט היומי

מה שלא הורג מחשל

נגן וידאו
נגן וידאו
עשר חרבות חדש
80%

עשר חרבות Ten swords בהבט היומי זהו קלף של  עשייה שהשיקולים נובעים מהאינטלקט ללא ערוב של הרגש. האדם מתעמת עם הפחדים והכישלונות הוא לומד את השיעור וכמו ניצול אחרי סערה הוא מגיע לחוף מבטחים. ככל קלפי העשר זהו קלף של אפילוג ראשיתו של הסיפור בטעות שנעשתה, המשכו בסבל ולמידה של הלקח וסיומו ביכולת של האדם לפתוח דף חדש ולהשתקם. היום הוא יום בו נמצאים לאחר השיעור המאתגר.

שלב בו מתחילים החיים מחדש. על הקורא לבחון שאכן היה שיעור קשה ואין זה מצב בו הקלף מייצג אזהרה שהשואל מתעלם מהשיעור ומהקשיים. השיעור יגיע השואל ילמד אותו בדרך הקשה. הקלף מזכיר לכולם שלומדים מקשיים, ומתפתחים רוחנית לאחר שלומדים את השיעור. היום האדם למד את השיעור הקשה והוא יכול להתקדם בחייו בכל תחום בו נוגעת השאלה משפחה, עבודה, התפתחות אישית.

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

דילוג לתוכן