קלף עשר חרבות בהיבט היומי

מה שלא הורג מחשל

קלף עשר חרבות
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו

פירוש קלף עשר חרבות בהיבט היומי

%0תומך

עשר חרבות Ten swords בהיבט היומי זהו קלף של עשייה שהשיקולים נובעים מהאינטלקט ללא ערוב של הרגש. האדם מתעמת עם הפחדים והכישלונות הוא לומד את השיעור וכמו ניצול אחרי סערה הוא מגיע לחוף מבטחים. ככל קלפי העשר זהו קלף של אפילוג ראשיתו של הסיפור בטעות שנעשתה, המשכו בסבל ולמידה של הלקח וסיומו ביכולת של האדם לפתוח דף חדש ולהשתקם.

היום הוא יום בו נמצאים לאחר השיעור המאתגר, שלב בו מתחילים החיים מחדש. על הקורא לבחון שאכן היה שיעור קשה ואין זה מצב בו הקלף מייצג אזהרה שהשואל מתעלם מהשיעור ומהקשיים. השיעור יגיע השואל ילמד אותו בדרך הקשה. הקלף מזכיר לכולם שלומדים מקשיים, ומתפתחים רוחנית לאחר שלומדים את השיעור. האדם למד את השיעור הקשה והוא יכול להתקדם בחייו בכל תחום בו נוגעת השאלה משפחה, עבודה, התפתחות אישית.

הזדמנות להתחלה חדשה.