Ten Pentacles day

עשרה מטבעות

תומך

100%

חוסם

מימוש החלום

Ten Pentaclesעשרה מטבעות Ten Pentacles בהבט היומי זהו קלף של  שפע, הצלחה, עושר ושלמות בכל תחומי החיים. בקלף תשעה מטבעות המטרה הושגה המסע הושלם האפילוג מראה כי האדם ידע לשמור על נכסיו החומריים והרוחניים כאחד.                                                                                                                                                                                              היום הוא יום של שפע, הצלחה, עושר, שמחה, שלמות בכל תחום בו נוגעת השאלה משפחה, עבודה, התפתחות אישית.

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

 

לוגו

 

דילוג לתוכן