קלף עשרה גביעים בהיבט היומי

הגשמת חלום

קלף עשרה גביעים

פירוש קלף עשרה גביעים בהיבט היומי

%0תומך

עשרה גביעים Ten Cups בהיבט היומי האדם מתגבר בזכות האמונה שלו ויכולת ההתבגרות שלו על המכשולים והאתגרים וזוכה לשפע, להצלחה, לאושר ולשלמות בכל תחומי החיים.

היום הוא יום של שפע, של הצלחה, של אושר, של שמחה, של אמון, של שלמות בכל תחום בו נוגעת השאלה במשפחה, בעבודה, בהתפתחות אישית.

שפע, עושר, הצלחה, פריון.