טִיוַוז

טיווז
רונה טִיוַוז

עיקרי הדברים של טִיוַוז

  • קשר בין צדק והקרבה
  • איזון בין חופש אישי וחופש של הקהילה.
  • איזון בין זכויות החברה לזכויות האישיות.
  • בעת עימות, הכרחי למנף חוכמה וכוח.
  • רונה של החלוצים, הלוחמים, שומרים
    וכל אלו שמסכנים את חייהם למען אחרים.

המטרה:

אתה נמצא באמצע עימות. אינטליגנציה, חוכמה ודיוק הם הדרך להצלחה.

האתגר:

כוחות חזקים וגדולים מתנגדים למטרה שלך. הצלחה תוביל את העולם שלך לחוסר איזון.

התוצאה:

סביר להניח שתנצח וזה יהווה גורם חשוב בחייך. שמור על איזון.