טִיוַוז הפוך

טיווז הפוך
רונה טִיוַוז הפוך

עיקרי הדברים של טִיוַוז הפוך

  • קשר בין אי צדק והעדר הקרבה.
  • חוסר איזון בין חופש אישי וחופש של הקהילה. חוסר איזון בין זכויות החברה לזכויות האישיות.
  • בעת עימות לא מצליח למנף חוכמה וכוח.

המטרה:

אתה נמצא באמצע עימות ולא מוצא בך אינטליגנציה חוכמה להתמודד.

האתגר:

כוחות חזקים וגדולים מתנגדים למטרה שלך ואתה נכנע להם.

התוצאה:

אנרגיה נמוכה וחוסר התלהבות, התפוררות מנטלית, הקרבה מוגזמת שמושכת ממך את כל הכוח.