שלב 6 - ההגשמה

השגת יעדים ואיזון

בחרו קלף שאליו התחברתם