שלב 5 - החיבור

אלוהות, ידע ויכולות קוסמיות

בחרו קלף שאליו התחברתם