שלב 4 - התעוררות

התעוררות הנשמה ושחרור מחסומים

בחרו קלף שאליו התחברתם