שלב 3 - המודעות

מבט פנימה והפנמת הצורך בשינוי

בחרו קלף שאליו התחברתם