שלב 2 - הרגש

התחושות האישיות שלך

בחרו קלף שאליו התחברתם