קלף שש חרבות בהיבט היומי

עת לנוח

קלף שש חרבות
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו

פירוש קלף שש חרבות בהיבט היומי

%0תומך

שש חרבות Six swords בהיבט היומי זה הזמן הלבן שבין ההחלטה לביצוע. זמן מנוחה לאחר החלטה קשה ולפני העשייה קשה. הקלף מייצג פגרה שהיא חופשה שתוקפה מוגבל. הניצחון בקלף זה יהיה כשהאדם יחזור מהפגרה ויתמודד בצורה נכונה עם אתגריו ולא יגיע למצב ששכח לחזור מהפגרה.

היום הוא יום לקחת חופשה כדי לאגור כוחות ואם יצאתם לחופשה ועוד לא חזרתם זה היום לחזור, מנוחה, יציאה לחופשה הם חלק מההתמודדות בחיים, זהו פסק זמן המאפשר לשוב בכוחות מחודשים ולהמשיך ולהתקדם בתהליך.

זוגיות שזקוקה לפגרה בין בני הזוג כדי להבין את המשך הדרך, זוגיות שזקוקה לפגרה כדי לרענן כוחות.