Six Pentacles day

שישה מטבעות

תומך

100%

חוסם

הזדמנות שלא תחזור

Six Pentaclesשישה מטבעות Six Pentacles בהבט היומי הוא קלף של ניצחון והצלחה הנובעים מהזדמנות שניתנה לאדם, אך גם אזהרה שלא לנוח על זרי הדפנה לאחר ההצלחה. היום הוא יום של הישגים, הצלחה, הרמוניה ושלמות. לאחר ההצלחה חשוב שהאדם ימשיך לשפר את חייו ולהתפתח, פשרה תוביל להזנחת מטרות ישנות וחדשות ולהפסקת ההתפתחות וכך גם ההישגים שהושגו יפגעו. היום האדם זוכה לקבל יותר ממה שהוא חושב שמגיע לו.

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

לוגו

דילוג לתוכן