קלף שישה גביעים בהיבט היומי

שיעור שחוזר על עצמו

קלף שישה גביעים

פירוש קלף השישה גביעים בהיבט היומי

%0תומך

שישה גביעים Six Cups בהיבט היומי מייצג זכרונות עבר המופיעים בהווה כאתגר מחודש. הניצחון יהיה אם האדם ידע להתייחס להזדמנות שניתנה לו ממקום התפתחותי חדש, בזווית ראייה חדשה.

היום הוא יום של הצלחה בשיעור שחוזר על עצמו שיעור עם החמות, שיעור עם המעסיק או עם העובד לאחר ההצלחה חשוב שהאדם ימשיך לשפר את חייו ולהתפתח, פשרה תוביל להזנחת מטרות ישנות וחדשות ולהפסקת ההתפתחות וכך גם ההישגים שהושגו יפגעו.

קשר מהעבר חוזר, אדם דומה לבן או לבת הזוג מופיע.