Six Cups day

שישה גביעים

תומך

50%

חוסם

שיעור שחוזר על עצמו

Six Cupsשישה גביעים Six Cups בהבט היומי מייצג זכרונות עבר המופיעים בהווה כאתגר מחודש. הניצחון יהיה אם האדם ידע להתייחס להזדמנות שניתנה לו ממקום התפתחותי חדש, עם זווית ראייה חדשה.                                                                                                            היום הוא יום של הצלחה בשיעור שחוזר על עצמו שיעור עם החמות, שיעור עם המעסיק או עם עובד לאחר ההצלחה חשוב שהאדם ימשיך לשפר את חייו ולהתפתח, פשרה תוביל להזנחת מטרות ישנות וחדשות ולהפסקת ההתפתחות וכך גם ההישגים שהושגו יפגעו.

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

לוגו

 

 

דילוג לתוכן