Seven Wands day

שבעה מטות

תומך

10%

חוסם

להוציא את המוץ מהתבן

Seven Wandsשבעה מטות Seven Wands בהבט היומי זו סיטואציה בה האדם שכח את העיקר של דרכו ומתעסק בטפל של חייו. ההתפקחות בקלף זה כשהאדם מבין שהטפל רק מרחיק אותו מהמטרה. הקלף לעיתים מייצג גם מצב של התגוננות מפני אדם או סביבה.                                                                                                                                                                  היום הוא יום בו חשוב לבחון מה חשוב ועל מה לוותר, התמודדות עם ההבנה מה מעכב את האדם בחיים למה לשים לב, ולמה להתייחס כדי שההתפתחות הרוחנית, ההתפתחות במסע תתקדם.

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

 

לוגו

 

דילוג לתוכן