קלף שבעה מטבעות בהבט היומי

כישלון הוא הזדמנות להתחיל מחדש את המסע

נגן וידאו
נגן וידאו
שבעה מטבעות חדש
80%

שבעה מטבעות  Seven Pentacles בהיבט היומי זהו קלף של אכזבה ממציאות החיים, הפער בין הרצונות להתגשמותם הן בעולם הפיזי הן בעולם הרוחני גורם לאדם אכזבה. אדם נמצא במצב בו אומנם חייו מסודרים אך העבר צף ועולה והוא חש בצורך לתקן את שהיה כדי לזכות בעתיד טוב יותר.

ההתפקחות בקלף זה היא אותה הבנה שללא תיקון שללא התאמתות עם בעיות עבר, לא ניתן להתקדם רוחנית, לא ניתן להתפתח. היום הוא יום של שינוי תפיסה, יכולת ראייה של שני צידיי המטבע. קיימת אכזבה אך גם קיים הרצון ליצור שינוי לשלם את המחיר הנדרש ולהגיע להתפתחות רוחנית.

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

דילוג לתוכן