קלף שבעה מטבעות בהיבט היומי

כישלון הוא הזדמנות להתחיל מחדש את המסע

קלף שבעה מטבעות
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו

פירוש קלף שבעה מטבעות בהיבט היומי

%0תומך

שבעה מטבעות  Seven Pentacles בהיבט היומי זהו קלף של אכזבה ממציאות החיים, הפער בין הרצונות להתגשמותם הן בעולם הפיזי הן בעולם הרוחני גורם לאדם אכזבה. האדם נמצא במצב בו אומנם חייו מסודרים אך העבר צף ועולה והוא חש בצורך לתקן את שהיה כדי לזכות בעתיד טוב יותר.

ההתפקחות בקלף זה היא אותה הבנה שללא תיקון שללא התאמתות עם בעיות עבר, לא ניתן להתקדם רוחנית, לא ניתן להתפתח. 

היום הוא יום של שינוי תפיסה, יכולת ראייה של שני צידיי המטבע. קיימת אכזבה אך גם קיים הרצון ליצור שינוי לשלם את המחיר הנדרש ולהגיע להתפתחות רוחנית.

ראייה מפוקחת של המצב הזוגי בין אם בהעדר זוגיות ובין אם בזוגיות קיימת. אכזבה מהקיים ומוכנות להתמודד עם אתגרים כדי ליצור שינוי.