רַיְדּוֹ הפוך

רידו הפוך
רונה רידו הפוך

עיקרי הדברים של רַיְדּוֹ הפוך

  • תקיעות פיזית או רגשית.
  • בדוק למה אתה תקוע, האם אלו הן הנסיבות או הגישה שלך?
  • משהו מסיח את דעתך וגורם לך לאבד את הדרך למטרה.
  • מישהו או משהו עובר בדרכך, היה קשוב, זה יכול להיות לטוב או לרע.

המטרה:

תלות באחרים ומציאת פתרונות קלים.

האתגר:

אתה מתפתה בבחירת דרכים חדשות וזונח את התוכנית המקורית.

התוצאה:

הנסיעה לא צפויה, לא נעימה, נובעת מבעיות עבר.