Page of Pentacles day

נסיך מטבעות

תומך

30%

חוסם

אדמיניסטרטור

Page of Pentacles

נסיך המטבעות Page of Pentacles בהבט היומי מייצג את האדם שנותן שרות, נאמן, מסור, מסודר, מאורגן, יסודי, דייקן, אדם השואף לפשטות, יציבות ושגרה. איש הפרטים הקטנים, קפדן, בעל נטייה להכנס לאותם פרטים קטנים יתר על המידה ועל הנדרש. איש של כושר ותזונה מאוזנת, חלק מהתכונות הללו מובילות להעדר יוזמה, בעל מוסר עבודה גבוה וכשאין מה לעשות הוא ימצא מה לעשות. יציבות חשובה לו ביותר.

היום הוא יום של מסר הנסיך מייצג את ההבטחה שיש בהתחלה, אך הנסיך מייצג חוסר ניסיון את הקושי להתגבר על בעיות וליצור המשכיות של התהליך הוא מביא איתו תובנות חדשות. התנהגותו האופיינית של הנסיך נובעת מהצורך בסדר, ארגון, משמעת עצמית, יציבות, קיים צורך לדעת מה עומד להתרחש. ההזדמנות שניתנת היא הזדמנות של למידת גמישות מחשבתית ורגשית, חשוב ללמוד שהחיים נמצאים בתנועה והשתנות מתמדת.

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

לוגו

דילוג לתוכן