Page of Cups day

נסיך גביעים

תומך

30%

חוסם

היוצר והיצירה

Page of Cupsנסיך הגביעים Page of Cups בהבט היומי מייצג אדם של יצירה, אומנות וטיפול בזולת, מופנם, המתקשה לבטא את עולמו הפנימי ונחבא אל הכלים. אדם מיוחד, אופטימי, נותן אמון ובוטח, רגיש ובעל עולם פנימי עשיר. יש נטייה לחיות בחלום. האדם בטוח כי כל הסביבה בין אם הקרובה לו ובין אם הרחוקה מבינה ומכירה את עולמו הפנימי כשבמציאות אין דבר רחוק מהמציאות מזה. עליו לבטא את עצמו כדי ליצור תהליך והתפתחות. קיים באדם קושי להתמודד עם המטלות החומריות של העולם לארגן את הזמן, לארגן כספים.                     היום הוא יום של מסר והמסר של הנסיך מייצג את ההבטחה שיש בהתחלה, התנהגותו האופיינית של הנסיך נוגעת בצורך לביטוי רגשי, למימוש העולם הפנימי העדר חיבור למציאות, חיים בפנטזיה, קושי לטפל בצד החומרי של החיים. ההזדמנות שניתנת היא הזדמנות של מימוש דרך יצירה.

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

 

לוגו

דילוג לתוכן