קלף תשעה מטות בהיבט היומי

מאמץ אחרון להצלחה

קלף תשעה מטות
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו

פירוש קלף תשעה מטות בהיבט היומי

%0תומך

תשעה מטות Nine Wands התמודדות אחרונה לקראת סיום המסע. היו אתגרים רבים בדרך, נותר אתגר נוסף שלאחריו רצונותיו של האדם יסתדרו. נותר מאמץ אחד אחרון לסיום המסע.

היום הוא יום בו יש הבנה שמאחר שבקלף שמונה מטות לא נעשתה פעולה, מאחר שההזדמנות הוחמצה, כמו עוגה שנשארת יותר מידיי זמן בתנור עכשיו האדם משלם על אי עשייתו בכך שעליו להתמודד עם המכשול ממנו פחד להתמודד בקלף הקודם. חשוב להבין ולמצוא את המכשול ולהתמודד איתו.

בהעדר זוגיות או בזוגיות קיימת האתגרים עדיין קיימים ויש להתמודד איתם כדי להתפתח בתחום הזוגי