קלף תשעה מטבעות

Play Video

יגעת ומצאת תאמין

%0תומך

קלף תשעה מטבעות דבש ואגוזים הזדמנויות שמומשו. קלף המייצג הצלחה, עושר, שפע, פוריות שלב של קציר, הצלחה חומרית ורוחנית. קלף המייצג הריון אך לא בהכרח הריון נשי פיזי, אלא לידה של עסק, לידה של פרויקט, לידה של ספר או שיר. לידה הנובעת מתהליך אותו עבר ויזם האדם.

קלף תשעה מטבעות בחיים

שפע, עושר, הצלחה, פריון.

פירוש קלף תשעה מטבעות בקלפי הטארוט

סמלי הקלף
המשמעות שבסמל
רקע צהוב
הצבע הצהוב בקלף מסמל את היכולות השכליות ואת האינטלקט של האדם, את החריצות, את הכוח, ואת הדימוי העצמי שהובילו את הדמות למקום שבו היא עומדת. הצהוב מסמל שפע, אנרגיה, אושר. הוא מייצג אומץ אך גם זהירות ופחדנות. תקשורת פנימית וחיצונית.
כובע אדום
הגנה, סמל לכבוד, שינוי. האדום מסמל עשייה.
בז
הבז היושב על ידה של האישה מסמל מצב שבו שאיפותיו של האדם לחוות הצלחה התממשו. הוא מסמל את השליטה בחומר, בפיזי, באתני הטבע, מבט חד, מהירות, נחישות, דבקות במטרה. מייצג את החופש ואת היכולת לראות למרחוק.
עצים
מזון, מהעצים מסמלים את ההתפתחות בחייו של האדם. התפתחות שהתרחשה לאורך זמן ויש לה בסיס רחב בחיים ועכשיו האדם קוטף את הפירות. העץ מסמל מזון, מקלט, הגנה, חיבור לאדמה, שורשים פיזי, גזע רגש, צמרת רוחניות, שפע, בנייה.
גפן
גפן עמוסה באשכולות ענבים מסמלת שגשוג, שפע, הצלחה ועבודה קשה אשר בוצעה כדי להגיע למקום שבו עומדת הדמות. הגפן מסמלת גם רוחניות, שמחה, חגיגה, פוריות, תהליכי שינוי ותסיסה, איבוד שליטה.
גלימה צהובה
סמכות, כוח, פאר הצהוב מסמל שפע, אנרגיה, אושר.
הוא מייצג אומץ אך גם זהירות ופחדנות. תקשורת פנימית וחיצונית.
מטבעות
מייצג את אלמנט האדמה; זהו אלמנט מקורקע, הוא מושרש בפיזי,
הצלחה, מוסכמות, שפע.
ענבים
פוריות, שפע, ברכה.
חילזון
ביתיות, הגנה, לאט אבל בטוח, יציבות.

מיתולוגיה

דדלוס מוכיח את עצמו כאומן מוכשר וכאיש אהוב ומוערך. הוא מבסס את מעמדו המקצועי. הקלף מייצג רווח המגיע לשואל בזכות עבודתו הקשה בזכות זה שהוכיח את עצמו בפני עצמו ובפני הסובבים אותו. ההישג הושג ויש להפוך אותו למעשה הנושא את פירות ההצלחה. שלב של מימוש (השואל למד רפואה עשה סטאז' עכשיו הזמן ליהנות מהפירות שהם רופא מצליח ומוערך).

בקריאה

קלפי התשע מסמלים סיום, שלמות. קלפי התשע מסיימים את המסע שהחל בקלפי השתיים שתכליתם הייתה תיקון השבר לאחר השלמות של קלפי האס, בקלפי השתיים התחילו הלימוד וההתפתחות. בקלפי התשע המסע הושלם ואנו חוזרים למקום השלם. תשעה ירחי לידה, תשעה חודשים שבהם העובר מתפתח מרעיון לאדם שלם. האדם בעל שקט פנימי, ללא צורך לשנות, ביטחון עצמי, חיבור לאמת. האדם עבד קשה ועכשיו הוא נהנה מפירות עבודתו.