Nine Pentacles day

תשעה מטבעות

תומך

100%

חוסם

יגעת ומצאת תאמין

Nine Pentaclesתשעה מטבעות Nine Pentacles דבש ואגוזים בהבט היומי זהו יום של הזדמנויות שמומשו. קלף המייצג הצלחה, עושר, שפע, פוריות שלב של קציר. הצלחה חומרית ורוחנית. קלף המייצג הריון אך לא בהכרח הריון נשי פיזי, אלא לידה של עסק, לידה של פרויקט, לידה של ספר או שיר. לידה הנובעת מתהליך אותו עבר ויזם האדם.                                                                                                                                                                                    היום הוא יום שבו  לאדם יש שקט פנימי, ללא צורך לשנות, ביטחון עצמי, חיבור לאמת. האדם עבד קשה ועכשיו הוא נהנה מפירות עבודתו.

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

לוגו

 

דילוג לתוכן