קלף תשעה מטבעות בהיבט היומי

יגעת ומצאת תאמין

קלף תשעה מטבעות
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו

פירוש קלף תשעה מטבעות בהיבט היומי

%0תומך

תשעה מטבעות Nine Pentacles בהיבט היומי זהו יום של הזדמנויות שמומשו. קלף המייצג הצלחה, עושר, שפע, פוריות שלב של קציר. הצלחה חומרית ורוחנית. קלף המייצג הריון אך לא בהכרח הריון נשי פיזי, אלא לידה של עסק, לידה של פרויקט, לידה של ספר או שיר. לידה הנובעת מתהליך אותו עבר ויזם האדם. 

היום הוא יום שבו  לאדם יש שקט פנימי, ללא צורך לשנות, ביטחון עצמי, חיבור לאמת. האדם עבד קשה ועכשיו הוא נהנה מפירות עבודתו.

שפע, עושר, הצלחה, פריון.