Nine Cups day

תשעה גביעים

תומך

100%

חוסם

הגשמת משאלות הלב

Nine Cupsתשעה גביעים Nine Cups בהבט היומי זהו קלף של אמון וסיפוק, הצלחה, אושר, שפע, פוריות, הצלחה הנובעת מאמון ואמונה. זרימה ויכולת התחדשות בחיי החומר והרוח. בקלף זה ההצלחה נובעת מסבלנות ואמון בדרכים של היקום לתגמל את האדם. היקום מאותת לאדם, עקשנות, סירוב לוותר לא מאפשרים ראיה של הסימנים. בקלף זה האדם קרא את הסימנים של היקום.                                                                                                           היום הוא יום של שפע האדם בעל שקט פנימי, ללא צורך לשנות, ביטחון עצמי, חיבור לאמת. האדם עבד קשה ועכשיו הוא נהנה מפירות עבודתו.

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

 

לוגו

 

דילוג לתוכן