נאודיז

נאודיז
נַאוּדִּיז

עיקרי הדברים של נַאוּדִּיז

  • להפריד בין הדברים שאתה רוצה לדברים שאתה צריך.
  • התעלמת מהדברים סביבך ואתה עומד לקבל מהיקום קריאת השכמה.
  • הדברים שבהם מצאת נחמה עומדים להעלם.
  • בהירות מאפשרת לראות מה סביבנו מאפשר לעבור לצעד הבא.
  • עשית עבודה גרועה בהערכת הרווח וההפסד.
  • שיקול הדעת הגרוע שלך מוביל לכך שאתה וסביבתך תפגעו.

המטרה:

לפני שאתה מתחיל מיזם חדש התארגן וקח זמן לחשוב על התוכניות שלך.

האתגר:

אתה מכין את עצמך לשיעור קשה מאוד, אם תמשיך לצעוד בדרך השיעור ילווה בכאב

התוצאה:

הסיכוי להצלחה או לכישלון שווה. הכל נגזר מההכנות שלך למסע.