מַנַז

מנז הפוך

עיקרי הדברים של מַנַז הפוך

  • אנוכיות, חמדנות ושחצנות.
  • אזהרה שאתה לא ממצא את הפוטנציאל הגלום בך. משהו מעכב אותך באופן משמעותי.
  • עקשן, לא רציונלי כשאתה מתמודד עם שינוי הכרחי. צורך להתבגר.

המטרה:

אתה לא רציונלי, ילדותי וחמדן לכן לא תשיג את מטרתך.

האתגר:

בחרת מטרה שנוגדת את הסביבה שלך והאופי החמדן שלך יכשיל אותך.

התוצאה:

הרצון שלך להגיע להצלחה יביא לכך שאתה תפסיד וכך גם סביבתך.