קלף אביר מטות בהיבט היומי

שווה נפש

קלף אביר מטות
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו

פירוש קלף אביר מטות בהיבט היומי

%0תומך

אביר מטות Knight of Wands בהיבט היומי מייצג אדם הרוצה לחיות בהתרגשות מתמדת. חשוב להתבגר, ולהבין שהחיים הם תהליך שנבנה רובד על רובד ושיש לתת הזדמנות ולא להפנות עורף כשאין התרגשות כדי שהתהליך יקרה, כדי לאפשר את הזדמנות. 

היום הוא יום של מסר המסר של האביר הוא שחשוב להתבגר. התנהגותו האופיינית של האביר לחפש ריגושים, להתלהב לא להתקדם מאחר שמחכה לאותו כוכב שיאיר את השמים. ההזדמנות שניתנת היום היא הזדמנות של מעשיות, התמודדות ולמידה שהחיים הם אוסף של אתגרים והתמודדויות ולא אוסף של התרגשות, על האביר ללמוד לחיות את החיים ולהתפתח.

חלומות, התאהבות, תוכניות וכל אלו ללא מימוש. חשובה המשכיות של תהליך שמביאה את האושר והאהבה הנכספים.