Knight of Wands day

אביר מטות

תומך

80%

חוסם

שווה נפש

Knight of Wandsאביר המטות Knight of Wands מייצג אדם הרוצה לחיות בהתרגשות מתמדת חשוב להתבגר, ולהבין שהחיים הם תהליך שנבנה רובד על רובד ושיש לתת הזדמנות ולא להפנות עורף כשאין התרגשות כדי שהתהליך יקרה, כדי לאפשר את הזדמנות.                                                                                                                                                                        היום הוא יום של מסר המסר של האביר הוא שחשוב להתבגר. התנהגותו האופיינית של האביר לחפש ריגושים, להתלהב לא להתקדם מאחר שמחכה לאותו כוכב שיאיר את השמים. ההזדמנות שניתנת היום היא הזדמנות של מעשיות, התמודדות ולמידה שהחיים הם אוסף של אתגרים והתמודדויות ולא אוסף של התרגשות, על האביר ללמוד לחיות את החיים ולהתפתח.

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

 

לוגו

 

דילוג לתוכן