קלף אביר מטבעות בהיבט היומי

חסר נחישות בדרך

קלף אביר מטבעות
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו

פירוש קלף אביר מטבעות בהיבט היומי

%0תומך

אביר מטבעות Knight of Pentacles בהיבט היומי מייצג אדם הרוצה שהתהליך בו הוא נמצא יתממש, חוסר הביטחון שלו מעכב אותו מאחר שהוא מחפש אישורים מהסביבה ולא מתוך עצמו. חשוב להתבגר ולהבין הרצון לחכות לסימן לא יגיע יש לפעול, דרך הפעולה האדם ילמד האם הוא צועד בדרך הנכונה לו. 

היום הוא יום של מסר האביר מייצג אנרגיה של התבגרות. התנהגותו האופיינית של האביר הססנות, פחד משינויים, צורך בקבלת אישור מהסביבה. ההזדמנות שניתנת היא הזדמנות של מעשיות, של התמודדות ושל למידה שהחיים הם אוסף של שינויים והתמודדויות ולא קביעות וקיבעון.

בנושא זוגיות נותן הזדמנות לבן בת הזוג במערכת היחסים, אך קיים פחד להתפתח בזוגיות, יחסים המושתתים על מניעים חומריים לעיתים נראה כי מחכה לאישור המשפחה כי בחר נכון.