King of Cups day

מלך גביעים

תומך

70%

חוסם

מופלה לרעה

King of Cupsמלך הגביעים King of Cups בהבט היומי מייצג את ה"אימא הפולנייה". זו שמטפלת בכולם קמה עם הנץ החמה דואגת שכולם יתעוררו ויצאו בזמן לבושים ומצוידים כראוי, מנקה מבשלת ודואגת שהדירה תהיה בית. האדם מונע בידי הצורך ביציבות רגשית, זוגית וביציבות בבית. קיים צורך עז להיות נאהב. אדם רגיש, פגיע, המחפש אהבה וסימפתיה. אדם  שאוגר זיכרונות רגשות ומזכרות מהעבר. לעיתים גם שומן. מתקשה לשחרר ולהפרד מדברים ישנים גם אם אינו זקוק להם יותר. תלותי בעיקר באימו.                                                                              היום הוא יום של מסר והמסר של המלך מייצג  את האנרגיה הזכרית. בטבע הזכרים פסיביים לדוגמה האריה אינו עושה דבר עד לרגע שיש איום על הלהקה, רק אז הוא יוצא להגן. המלך מתעורר במצבים של מתח של לחץ פנימי או סביבתי. התנהגותו האופיינית של המלך היא חיפוש אחר יציבות רגשית, שמירה על הקיים והמוכר, שמירה על התא המשפחתי. ההזדמנות שניתנת היא הזדמנות של ויתור על המוכר ויתור על הידוע ומימוש היכולות למען הגשמה עצמית.

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

לוגו

 

דילוג לתוכן