קַאוּנַן

קאונן

עיקרי הדברים של קַאוּנַן

  • מייצג את הכלים שמאפשרים לך להישאר על הדרך;
    מפה, מצפן, לפיד וביגוד מתאים.
  • רצון לחפש את האמת, והשיטות למצוא אותה, כמו מדע, לוגיקה וסקרנות.
  • אור שמאחד אנשים בעלי דעות דומות, סקרנות ותחומי עניין שותפים למסע ומפרים זה את זה.

המטרה:

אתה צריך להתחייב למסע ולא לעצור. היה מוכן לדרך ארוכה ממה שציפית.

האתגר:

אתה צועד בדרך שהיא לא שלך. תבדוק אם מישהו או משהו מטעה אותך בדרך.

התוצאה:

כשהמסע שלך מסתיים, היה ההשראה לאחרים.