קַאוּנַן הפוך

קאונן הפוך
רונה קַאוּנַן הפוך

עיקרי הדברים של קַאוּנַן הפוך

  • יהירות עצלות אינטלקטואלית, מרגיש שבלעת את כל החוכמה בעולם.
  • לא לקחת את העולם שלך כמובן מאליו. השאר סקרן כי הסקרנות תוביל אותך ליריאת כבוד מהדרך שבה ההשראה נולדת.
  • אתה הולך בדרך לא לך, תעצור ותחשוב על כיוון אחר.

המטרה:

העדר התחייבות למסע וחוסר התמדה בדרך.

האתגר:

מישהו מטעה אותך בדרך.

התוצאה:

אובדן של חברות, אהבה, תחושת נטישה.