קלף הצדק בהיבט היומי

להפרד מגורמים מעכבים

קלף צדק
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו

פירוש קלף צדק בהיבט היומי

%0תומך
 

קלף הצדק Justice בהיבט היומי הוא קלף של מחויבות ואחריות לחיים, להחלטות ולמעשים של האדם. ראייה בהירה, עשייה שקולה הם שקובעים את הגורל. הצדק הקוסמי נטול פניות, חד וחסר רחמים. העונש אינו מהווה גחמה אלא השבת איזון.

היום הוא יום של היגיון היום כדאי ללמוד את חשיבותם של היחסים בין עולם החומר לעולם הרוח. להיפרד מפחדים, מחששות, ממסכות, משקרים. קלף הצדק מזהיר את האדם שלא ליצור קרמה, לא ליצור רישומים שליליים בתודעה. חשוב לא להסתיר דבר, לא לשקר, לתת לאמת מקום מרכזי בחיים. היום צריך להתאמת ולהוציא מהחיים סיטואציות שהאדם התמודד איתן ולא סיטואציות שאדם ברח מהן

קיים צורך לבדוק את הזוגיות ולתקן, לאדם ברור כי היא מעכבת אותו, אך יש צורך להתמודד עם השיעור. במצבים בהם האדם אינו מתקן את הדרוש תיקון הוא יוציא את הזוגיות מחייו.