Four Wands day

ארבעה מטות

תומך

80%

חוסם

הצלחה מורכבת מאחוז אחד של השראה ותשעים ותשעה אחוזים של דרך

Four Wandsארבעה מטות Four Wands בהבט היומי הקלף מבטא שמחה, הצלחה, שפע וניצחון. ההצלחה בקלף נובעת מההשקעה של האדם שנעשתה בעברו, הלימודים ההתפתחות מובילים אותו בנתיב של יציאה לדרך מתוך ידיעה שבסופה מחכה הניצחון, אך מה שחשוב במסע הוא ההתבגרות, התהליך ולא רק התוצאה.

היום הוא יום של הנאה ושמחה יש לך מטרה חשובה להשיג אך העיקר בקלף זה הוא הדרך אל המטרה. הגורם המעכב בקלף זה הוא הרצון להשיג מטרה מבלי להנות מהדרך.

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

לוגו

דילוג לתוכן