קלף ארבע גביעים בהיבט היומי

בין אמונה לחוסר אמונה

קלף ארבעה גביעים

פירוש קלף ארבעה גביעים בהיבט היומי

%0תומך

ארבעה גביעים Four Cups בהיבט היומי המציאות לא השתנתה במאומה מקלף שלושה גביעים שסימל חגיגה, האדם איבד את האמון שלו, ונכנסו לחייו ספקות המרעילים את נשמתו. האתגר בקלף הוא לחזור לאיזון, ולמצוא מחדש את האמונה ביכולותיו ובאפשרויות העומדות בפניו. 

היום הוא יום שכדי להתפתח האדם צריך לעבור תהליך לשנות משהו בעצמו ולהתמודד עם הגורם המעכב. הגורם המעכב בקלף זה הוא תחושת הדחייה והספקות שמתעוררים. היום הוא יום של שמחה בדיוק כמו בקלף שלושה הגביעים חשוב להסיר את הספקות ולהחזיר את האמון.

מתעוררים ספקות לגבי בן הזוג, קיימת דחייה של התקדמות במערכת הזוגית בשל ספקות והעדר אמון.