Five Wands day

חמישה מטות

תומך

70%

חוסם

הדרך להצלחה וניצחון מגיעה בעזרתם של אחרים

Five Wandsחמישה מטות Five Wands בהבט יומי הוא קלף של ניצחון לאחר קרב, אך הניצחון אינו מגיע בקלות כפי שנראה על פניו בקרב בין הנערים, המיתולוגיה מדגישה, יהיה ניצחון אך האדם חייב לקבל עזרה. האדם מחפש דרך קלה להתמודד עם האתגר העומד בפניו, אם לא יהיה מוכן לכך שהמאבק אינו פשוט, הוא יופתע ויכשל. המאבק הוא חלק מההתפתחות הרוחנית ההבנה שדברים לא בהכרח מגיעים בקלות, שיש להלחם על מה שרוצים.

היום הוא יום של ניצחון בקרב, אבל כדי לנצח יש להעזר בבן או בבת ברית שלא היו עולים בדעתו של האדם באופן טבעי. האדם בטוח בהישגיו, מרגיש כי הוא יושב כבר ברגע זה על זרי דפנה האתגר בקלף זה הוא להבין שעל האדם לקבל עזרה כדי לנצח.

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

 

לוגו

 Z

דילוג לתוכן