קלף חמש חרבות

קושי לקבל החלטה

קלף חמש חרבות בחיים

בנושא זוגיות בחירה בין המשך הזוגיות או סיומה שתי הבחירות אינן רצויות בזוגיות יש קושי רב אבל העדרה מפחיד גם כן, בחירה בין שתי מערכות יחסים ששתיהן אינן מועדפות.

בנושא קריירה בחירה בין המשך עבודה במקום מסוים לבין סיומה שתי הבחירות אינן רצויות במקום העבודה יש קושי רב אבל סיומה מפחיד גם כן, בחירה בין שני מקומות עבודה ששניהם אינם מועדפים.

בנושא כספים בחירה בין שני ערוצי השקעה ששניהם אינם רצויים.

הקלף אינו קלף חוסם אלא קלף מעכב, על השואל לבחור בין שתי אפשרויות, הוא לא מעוניין לא בזו ולא בזו. מצב של קיפאון בבחירה, אבל בחיים כמו בחיים לא ניתן להמצא במצב של חוסר החלטה או בחירה. יתרונו הגדול של קלף זה שברגע שהשואל יבחר ויצעד בדרך הוא ידע האם בחר נכון,  אם טעה הוא יכול לתקן.

פירוש קלף חמש חרבות בטארוט

קושי לקבל החלטה

חמש חרבות חדש

חמש חרבות מייצג סיטואציית חיים שכיחה. האדם בדילמה, עליו לבחור בין אפשרויות, אך אף אפשרות אינה נושאת חן בעיניו. בקלף ארבע חרבות האדם עצר ולמרות רצונו לקבל החלטה מאחר והייתה עמימות במצב הוא לא פעל, בקלף חמש חרבות התגובה אינה מאוזנת, הוא יכול לפעול אך בוחר שלא לעשות דבר. אם לא יבחר לא יוכל להתקדם בכל נושא באשר הוא. רק עשייה מלאה תוביל את האדם להבנת האמת, להבנה מה נכון ומה מתאים לו.

החייל מסמל תכונות אופי נוקשות וקפדניות, אך חשוב מזה הוא מסמל עמידה על עקרונות. החייל בקדמת הקלף לוקח שלוש חרבות ומשאיר שתיים מסמל היסוס חוסר ידיעה כיצד לפעול, לקחת או להשאיר. העננים מסמלים  סיטואציות בחייו של האדם המעיבות עליו. הסחות דעת, אכזבות או עיכובים המשפיעים עליו באופן משמעותי. התנועה שלהם בשמים מסמלת חוסר בהירות שמתפוגגת. מאחורי העננים נראים שמיים בצבע כחול המייצגים אופטימיות, חופש ביטוי, עצמאות ותקווה. הים ברקע מסמל מצב של חוסר ודאות משמעותי בחייו של האדם. סיטואציות מאתגרות, מסמל מאבקים משמעותיים שהתמודדות איתם תביא לתוצאות לא ידועות.

מיתולוגיה אורסטס עומד בפני שתי בחירות שאף אחת אינה טובה והתוצאה שלה אינה חיובית. בין אם הוא הורג את אימו על שרצחה את אביו וההתמודדות עם הקושי הרגשי של רצח האם, ובין אם לוותר ולחיות בפחד שאימו תרצח אותו. הקלף מייצג את אותם המצבים בהם אין בחירה טובה בין אפשרויות, אבל למרות הכל חובה לבחור ולפעול. ברגע שתהיה בחירה באחת האפשרות מרגע שתהיה פעולה תעלה הידיעה מה נכון ומה לא נכון. בשל הקושי לבחור בין שתי האפשרויות השואל מעדיף לשבת על הגדר, להיות צופה מהצד ולתת לחיים לעבור בלי לקחת החלטה. השואל אינו מאפשר לעצמו להתנסות ולחוות. מצב של העדר בחירה הוא מצב של קיפאון. האם השואל ישאר קפוא או יבחר ויראה מה החיים מזמנים לו.

בקריאה בעוד שקלף הארבעה ייצג את ראשיתו של שלב בניית היסודות, לכן האדם חש תחושות של חוסר השקט, תחושת עיכוב. קלפי החמישה הם התגובה לעיכוב, הם התקשורת של האדם עם עצמו ועם סביבתו. התגובה של האדם בקלפי החמישה אינה מאוזנת. לאחר הקיפאון בארבע חרבות בו האדם הביט בסיטואציה ולא הגיב, בחמש חרבות האדם מבין כי אין אופציה מועדפת לבחירה,  האתגר הוא לבחור את אחת האופציות ולממש אותה ללא סייג, עשייה זו מבהירה לאדם האם בחר נכון. בקלף זה יוכל לשנות את בחירתו אם טעה.

בנושא זוגיות בחירה בין המשך הזוגיות או סיומה שתי הבחירות אינן רצויות בזוגיות יש קושי רב אבל העדרה מפחיד גם כן, בחירה בין שתי מערכות יחסים ששתיהן אינן מועדפות.

בנושא קריירה בחירה בין המשך עבודה במקום מסוים לבין סיומה שתי הבחירות אינן רצויות במקום העבודה יש קושי רב אבל סיומה מפחיד גם כן, בחירה בין שני מקומות עבודה ששניהם אינם מועדפים.

בנושא כספים בחירה בין שני ערוצי השקעה ששניהם אינם רצויים.
לוגו גדול
דילוג לתוכן