Five swords day

חמש חרבות

תומך

30%

חוסם

קושי לקבל החלטה

Five Swordsחמש חרבות Five words בהבט היומי מייצג סיטואציית חיים שכיחה. האדם בדילמה, עליו לבחור בין אפשרויות, אך אף אפשרות אינה נושאת חן בעיניו. האדם יכול לפעול אך בוחר שלא לעשות דבר. אם לא יבחר לא יוכל להתקדם בכל נושא באשר הוא. רק עשייה מלאה תוביל את האדם להבנת האמת, להבנה מה נכון ומה מתאים לו.                                                          היום הוא יום שבו האדם מבין כי אין אופציה מועדפת לבחירה,  האתגר הוא לבחור את אחת האופציות ולממש אותה ללא סייג, עשייה זו מבהירה לאדם האם בחר נכון. בקלף זה יוכל לשנות את בחירתו אם טעה.

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

 

לוגו

 

דילוג לתוכן