קלף חמישה מטבעות

Play Video

חורבן

%0תומך

חמישה מטבעות הוא אחד משלושת הקלפים הקשים מבין שבעים ושמונה קלפי הטארוט. האדם נמצא במצב של אובדן אמיתי, במצב של קושי אמיתי, החלק הקשה ביותר הוא שהאדם עצמו גרם לשבר. לאחר שבקלף ארבעה מטבעות האדם חש איום על מעמדו הוא מגיב בצורה שאינה מאוזנת הוא מגיב למצוקה נפשית פנימית ושורף לעצמו את כל הגשרים.

קלף חמישה מטבעות בחיים

הרס של הזוגיות.

פירוש קלף חמישה מטבעות בקלפי הטארוט

סמלי הקלף
המשמעות שבסמל
מטבעות
מייצג את אלמנט האדמה; זהו אלמנט מקורקע,
הוא מושרש בפיזי, הצלחה, מוסכמות, שפע.
ויטרז'
הויטראז הצבעוני מסמל את הכנסייה שאף אליה אין הם יכולים להיכנס ולחסות תחת הגנתו של האל. הוא סמל לחזון ולהשתנות שלו בהתאם לתפיסה של האדם ואמונותיו. לראות מעבר, צפייה, תקווה.
רקע שחור
פחד, סכנה, איום, תכונות שליליות, יצרים אפלים, אבל גם תחכום,
סמכות, כוח ולמידה. הוא מבטא אווירת מסתורין הקשורה גם למעגל המוות והלידה מחדש. הקיר השחור מסמל את האפל, את החשכה, את הדיכאון, הצבע השחור מתחבר לרשע, לרוע ומסמל את הלא כלום, את הכניעה וההעלמות.
איש נכה
מוגבלות, עוני, תלות. המבט נישא לשמים בתחינה ותפילה.
זוג קבצנים
זוג קבצנים מסמלים חוסר ביטחון וחוסר בהערכה עצמית. האדם אינו ראוי לקבל את אשר הוא רוצה. אדם יחף מסמל חולשה ונטייה של האדם ללכת אחר השפעות שליליות. הקביים מדגישים את המצב העגום של הקבצן כמו כן הם מסמלים תלות רגשית או פסיכולוגית, צורך של האדם להישען על דבר מה כדי להתמודד עם בעיות.
אישה לבושה בלויי סחבות
העוני הוא נחיתות, תלות, חוסר יכולת לתרום, רגליה היחפות שהם סמל להתקרקעות וביטחון, חסרות הגנה והלבוש מסמל העדר תושייה והעדר כוח פנימי. מסמל גם את המצב האובייקטיבי העגום שלהם, כמו כן מסמל אירועים ומצבים קשים בחייו של האדם.
פעמון
מסמל התעוררות, הוא תזכורת לאפשרויות שקיימות
שלג
השלג מדגיש את הקושי שבו הם נמצאים, אך גם מסמל טיהור נפשי ורגשי. ההופעה של שלג מסמלת חוויה קשה שאותה חווה האדם שתביא אותו למצב של טיהור והרחקה ממחשבות ומרגשות שליליים. סמל לבידוד ולחשיפה לתנאים קשים, אך יש בו גם שלווה, שקט, אמת, טוהר, רוחניות.

מיתולוגיה

דדלוס שקנאתו מעבירה אותו על דעתו מאבד את עשתונותיו ומשליך את טאלוס מהגג אל מותו. רגע אחד של איבוד שליטה, ודדלוס מאבד את מעמדו, כבודו, כספו ואף את משפחתו. הוא בורח עם בנו לכרתים. הקלף מייצג הרס וכישלון שנובעים ממעשי השואל. קלף זה מייצג את הצדדים ההרסניים הקיימים באישיותו של האדם.

בקריאה

בעוד קלף הארבע ייצג את ראשיתו של שלב בנית היסודות, לכן האדם חש תחושות של חוסר שקט, תחושת עיכוב. קלפי החמש הם התגובה לעיכוב, הם התקשורת של האדם עם עצמו ועם סביבתו. התגובה של האדם בקלפי החמש אינה מאוזנת. האדם מתפרץ ושורף את כל הגשרים, אין דרך חזרה מתגובתו כלפי עצמו והסביבה.