Five Pentacles day

חמישה מטבעות

תומך

0%

חוסם

חורבן

Five Pentaclesחמישה מטבעות הוא אחד משלושת הקלפים הקשים מבין שבעים ושמונה קלפי הטארוט. האדם נמצא במצב של אובדן אמיתי, במצב של קושי אמיתי, החלק הקשה ביותר הוא שהאדם עצמו גרם לשבר. לאחר שבקלף ארבעה מטבעות האדם חש איום על מעמדו הוא מגיב בצורה שאינה מאוזנת הוא מגיב למצוקה נפשית פנימית ושורף לעצמו את כל הגשרים.

הסמלים בקלף זוג קבצנים מסמלים חוסר ביטחון חוסר בהערכה עצמית. האדם אינו ראוי לקבל את אשר הוא רוצה. לבושים בלויי סחבות המסמלים את המצב האובייקטיבי העגום שלהם, כמו כן מסמל אירועים ומצבים קשים בחייו של האדם. הקבצנים יחפים אדם יחף מסמל חולשה ונטייה של האדם ללכת אחר השפעות שליליות. הקביים מדגישים את המצב העגום של הקבצן בנוסף הם מסמלים תלות רגשית או פסיכולוגית, צורך של האדם להשען על דבר מה כדי להתמודד עם בעיות, חוסר יכולת של האדם להשתמש בכל המשאבים הקיימים בו כדי להתגבר על הבעיות. השלג מדגיש את הקושי בו הם נמצאים, אך גם מסמל טיהור נפשי ורגשי. ההופעה של שלג מסמלת חוויה קשה אותה חווה האדם שתביא אותו למצב של טיהור והרחקה ממחשבות ורגשות שליליים. הוויטראז הצבעוני מסמל את הכנסייה שאף אליה אין הם יכולים להכנס ולחסות תחת הגנתו של האל. הקיר השחור מסמל את האפל, את החשכה, את הדיכאון,  הצבע השחור מתחבר לרשע, לרוע, ומסמל את הלא כלום, את הכניעה וההעלמות.

מיתולוגיה דדלוס שקנאתו מעבירה אותו על דעתו מאבד את עשתונותיו ומשליך את טאלוס מהגג אל מותו. רגע אחד של איבוד שליטה, ודדלוס מאבד את מעמדו, כבודו, כספו ואף את משפחתו. הוא בורח עם בנו  לכרתים. הקלף מייצג הרס וכישלון שנובעים ממעשי השואל. קלף זה מייצג את הצדדים ההרסניים הקיימים באישיותו של האדם.

בקריאה בעוד שקלף ארבע ייצג את ראשיתו של שלב בנית היסודות, לכן האדם חש תחושות של חוסר השקט, תחושת עיכוב. קלפי חמש הם התגובה לעיכוב, הם התקשורת של האדם עם עצמו ועם סביבתו. התגובה של האדם בקלפי חמש אינה מאוזנת. האדם מתפרץ ושורף את כל הגשרים, אין דרך חזרה מתגובתו כלפי עצמו והסביבה.

בנושא זוגיות הרס של הזוגיות.

בנושא קריירה הרס של הקריירה, או של הפרויקט, הרס של יחסים עם מעביד או עם עובד.

בנושא כספים מצב של מצוקה קשה.

דילוג לתוכן