Five Cups day

חמישה גביעים

תומך

10%

חוסם

הרגשת אובדן תקווה ללא בסיס

Five Cupsחמישה גביעים Five Cups בהבט היומי בשל הדחייה והספקות בקלף ארבעה גביעים התגובה של האדם לסיטואציה אינה מאוזנת והא הופך לפסימי, הוא מיואש, למעשה המצב תקין, רק זווית הראיה של האדם פסימית וכואבת, האדם רואה את חצי הכוס הריקה את מה שאין לו ולא את מה שיש לו. לאדם יש אפשרות להתגבר על האתגר אם ישנה את התייחסותו.

היום הוא יום בו לאחר תחושת הדחייה והספקות בקלף חמשת הגביעים האדם מגיב והתגובה שלו היא יאוש האתגר הוא לראות את חצי הכוס המלאה. חייבים לוותר על היאוש כי אינו מוצדק.

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

לוגו

דילוג לתוכן