אִיווַז

איווז

עיקרי הדברים של אִיווַז

  • עץ חסון ירוק עד וגמיש, מהווה הגנה ומחסום יציב מפני הרוח. ביכולתך לעמוד במשבי רוח חזקים. 
  • מעיד על קשר בין האלוהי והארצי לבין כוחות הטבע ולאבות הקדמונים. קשר זה שומר אותנו צנועים, את התמונה הגדולה ומקומך בה.
  • הגנה נגד כוחות הרסניים חיצוניים שנועדו לבטל אותנו ואת עבודתנו.
  • המגן שלך הוא השכל הישר.
  • תמרור אזהרה מפני כוחות הרסניים שמתקרבים אליך מציע לך להתכונן.

המטרה:

המטרות שלך ברות השגה רק באמצעות הכנה ועבודה קשה. יתכן ויהיה מאבק אבל קיים פוטנציאל לגמול גדול.

האתגר:

הדרך קדימה תהיה מאתגרת, תזדקק לכל טיפת כוח כדי להתמודד עם המשך הדרך.

התוצאה:

המטרה שלך תושג ותתוגמל בדרך שלא ציפית לה.