קלף שמונה מטות בהיבט היומי

ישר ולעניין

קלף שמונה מטות
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו

פירוש קלף שמונה מטות בהיבט היומי

%0תומך

שמונה מטות Eight Wands בהיבט היומי הוא קלף של פעולה מהירה, פעולה שיש לבצע עכשיו כדי להצליח. זהו קלף של יעילות ושל מעשיות, האדם אינו מהסס הוא עושה ומיד. קיימת בו נחישות והבנה שהפעולה תביא אותו למקום של הצלחה ושל שלמות. זהו קלף של הזדמנות שאסור להחמיץ. 

היום הוא יום של קבלת ההחלטה וביצוע שלה בזריזות, ביסודיות ובנחישות. הפעולות יביאו את האדם למקום הנכסף בו הוא יוכל לעשות את הצעד ולהביא את חייו לאיזון.

הן במצב של העדר קשר, הן במצב של התחלת זוגיות הן במצב של זוגיות מתמשכת קיים מצב המחייב תגובה ותגובה מהירה. כדי ליצור שינוי ולהביא זוגיות לחיים, כדי ליצור שינוי ולקדם את הזוגיות יש לפעול מהר.