Eight Swords day

שמונה חרבות

תומך

0%

חוסם

מבוי סתום

Eight Swordsשמונה חרבות Eight words כבלים וגדרות. בהבט היומי מצב של חסימה כתוצאה מכך שהאדם מאפשר לרגש לשלוט והוא אינו פועל כפי שצריך לפעול ממקום של הגיון. הכבלים והגדרות שסוגרים את האדם יכולים להיות חוזה, סוד, זוגיות, נישואין, עבודה מחייבת והתחייבות לעבודה, את כל אלה יש להפר כדי להשיג את המקום של האיזון והשלמות.            היום הוא יום שבו הכבלים, הפחדים, החששות מונעים מהאדם לצעוד את הצעד הנכסף שיביא אותו לאיזון. זה הזמון להשתחרר מהם. 

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

לוגו

 

דילוג לתוכן