דַּגַּז

דגז
דַּגַּז

עיקרי הדברים של רונה דַּגַּז

  • יש לראות דברים באופן שונה. מחשבות והרעיונות שמתגלים לנו לא בהכרח מובנים אך בהמשך יתבהרו.
  • תחזוקה שוטפת, פעילות יום יומית סיזיפית אך חשובה.
  • בודק שינויים קטנים שאנחנו לא שמים לב אליהם, אבל אנחנו חייבים. השינויים יגיעו גם אם לא נבחין בהם.
  • סימן לשינויים משמעותיים, לא זמן למנוחה.

המטרה:

ההצלחה תלויה במשימות שלך זה לא הזמן לעשות שינויים גדולים.

האתגר:

חסר לך חלק חשוב בפאזל ההצלחה שלך תלויה בחלק זה ולא תהיה קיימת.

התוצאה:

אם תגיע למטרה או לא התוצאה תחשוף בפניך דברים חשובים ביותר.