תשובת הקלפים לפתיחה קלטית

פריסת הצלב הקלטית היא אחת הפתיחות המפורטות ומורכבות, היא לוקחת את השואל צעד אחר צעד, דרך כל ההיבטים השונים של המצב. בפריסת הצלב הקלטית משתמשים כדי לנתח לעומק תחום אחד מחייו של השואל: זוגיות, קריירה או רוחניות. הפריסה מאפשרת לשואל להבין את הניגודיות שיש בחייו את עברו, ההווה שלו ועתידו, פריסת צלב קלטית מביאה עימה תובנות עמוקות ותשובות מקיפות.יש להגדיר את תקופת הזמן שבה רוצים לקבל תוצאות – שנה, שלושה חודשים וכו'.

קלף מספר 1
הכיוון שאליו השואל פונה או המסר אותו עליו ללמוד כדי להגיע למטרת השאלה ולקדם אותה.

קלף מספר 2
מה מאתגר, מה חוסם את השואל ומונע ממנו להגיע למטרת השאלה ולקדם אותה. מדוע אינו צועד בכיוון שאליו מפנה אותו הקלף הראשון, או מדוע אינו מבין את המסר.

קלף מספר 3
הדפוסים השליליים של תת המודע. מה עליו לשרש כדי שלא יגביל אותו במהלך חייו בנושא השאלה. אלו פחדים מלווים אותו ולא מאפשרים לו להגיע למטרה.

קלף מספר 4
הקלף מייצג את השואל, את המודע שלו, את המציאות האוביקטיבית ועד כמה השואל מוכן לקדם את נושא השאלה, מה הכוחות שלו.

קלף מספר 5
מה השואל צריך לשחרר מעברו, מהתנהגותו ומהרגליו כדי לקדם את נושא השאלה. קיים בקלף זה הסבר לגבי עברו של השואל ומה הוא יכול ללמוד ממנו.

קלף מספר 8
כיצד רואה הסביבה הקרובה, הרלוונטית לנושא השאלה, את השואל,  בקלף זה למדים מה מקרין השואל החוצה אל הסביבה שלו, מה הוא מושך לחייו והאם הוא מקבל תמיכה.

קלף מספר 9
הפחדים והתקוות של השואל בנושא השאלה האם הוא אופטימי או פסימי.

קלפים 6,7,10
משולש העתיד לאן נוטה השואל לצעוד בנושא השאלה כיצד הוא יפעל בדרך.  

קלף 6 השליש הראשון של התקופה שהוגדרה בזמן שאלת השאלה.

קלף 7 השליש השני מהווה גם קלף של תיקון למשולש העתידי, באילו כוחות יכול להשתמש כדי לתקן את דרכו.

קלף 10 השליש השלישי.

העמוד הימני עמוד החסר הנצח והחוכמה הוא היבט הזכרי המאופיין בשכלתנות. הוא נקרא עמוד הרחמים. זהו עמוד הזרימה של האנרגיה, גברי וחיובי.

העמוד השמאלי עמוד הדין, הבינה, הגבורה וההוד היא היבט הנקבי המאופיין ברגשות. הוא נשי ושלילי. (יש לפרש "שלילי" במונחים של "כלום" שנחוץ באותו אופן שרחם הוא כלום, ריק שמקבל לתוכן עובר).

העמוד המרכזי עמוד הכתר, התפארת, היסוד והמלכות מחבר בין העמוד הימני הזכרי ובין העמוד השמאלי הנקבי ומאפשר זרימה ביניהם. זיווג, אהבה, פריון ויצירה. מייצג את המודעות, השכלתנות והזרימה הטבעית. העמוד המרכזי הוא עמוד ההרמוניה. זהו עמוד האינטגרציה.

דילוג לתוכן