בֶּרְקַנַן הפוך

ברקנן
בֶּרְקַנַן הפוך

עיקרי הדברים של בֶּרְקַנַן הפוך

  • שליליות צמיחה שלילית (גידול סרטני) האם הצמיחה מקרבת אותך למטרה שלך או מרחיקה אותך ממנה.
  • זמן למנוחה, אחרת תקרוס מרוב תשישות.

המטרה:

בחרת מטרה שאינה תואמת אותך ואת הנתיב שלך.

האתגר:

קושי בליזום התחלות חדשות.

התוצאה:

הכישלון כמעט מובטח והוא יוביל לכישלונות נוספים.