קלפי הטארוט והקבלה

קבלה היא מיסטיקה יהודית. הקבלה מאפשרת דרך להבין את האלוהות, במרכזה של המחשבה הקבלית עומדת שאיפתו של המקובל כמיסטיקן להתאחד איחוד מיסטי, חווייתי ותודעתי עם האלוהות, ולצמצם את הפער בין העולם הגשמי שבו הוא נמצא לבין האל וכל זאת באמצעות המטפורה של עץ החיים. עץ החיים ממפה מסלול מהאלוהי ליצירה, ומספק תוכנית לביטוי, ומתווה דרך לנוע בין שמים לארץ.

שורש המילה קבלה פירושו לקבל. קבלה היא מסורת בעל פה, וכך התקבלו התורות מפה לאוזן, או מהמורה לתלמיד. אך למרות שאנו מקבלים ידע מהמורה שלנו, החוכמה וההבנה של ידע זה מתקבלים ישירות מהאלוהות. קבלה היא מערכת המלמדת אותנו להיות כלי קיבול כדי שנוכל לקבל את הזרם האלוהי.

טארוט וקבלה

הקבלה היא מסורת בעל פה, מקורותיה אינם מתועדים. לתורה זו יש שורשים עמוקים במחשבה היהודית והיא נמשכת מהמיסטיקה העברית הקדומה, ספרות ההיכלות והמרכבה; עיקר גיבושה ופרסומה בפרובאנס (דרום צרפת), בצפון ספרד ובארצות המזרח בשלהי המאה ה-12 ובראשית המאה ה-13. הטקסט הקאבליסטי הראשון הוא ספר היצירה. ספר היצירה מיוחס לאברהם אבינו.

היהדות התנגדה לנבואה באמצעות קלפים, אנשי הקבלה המעשית לעומת זאת ראו בקלפי הטארוט את התמצית הרוחנית של האדם, כשהקלפים מייצגים את הידע ואת התפיסה שלו. הקבלה הציגה הקבלות בין עץ החיים לבין קלפי הטארוט ואף יצרה קלפים יחודיים משלה. ההקבלות הן בין עשרים ושתיים אותיות העברית לבין עשרים ושניים ענפי עץ החיים ועשרים ושניים קלפי הארקנה הקטנה. עשר הספירות ותכונותיהן מתאימות לעשרת הקלפים הממוספרים של הארקנה הקטנה וארבע הסדרות מתאימות לארבעת העולמות בקבלה.

עץ חיים

היהדות התנגדה לנבואה באמצעות קלפים, אנשי הקבלה המעשית לעומת זאת ראו בקלפי הטארוט את התמצית הרוחנית של האדם, כשהקלפים מייצגים את הידע ואת התפיסה שלו. הקבלה הציגה הקבלות בין עץ החיים לבין קלפי הטארוט ואף יצרה קלפים יחודיים משלה. ההקבלות הן בין עשרים ושתיים אותיות העברית לבין עשרים ושניים ענפי עץ החיים ועשרים ושניים קלפי הארקנה הקטנה. עשר הספירות ותכונותיהן מתאימות לעשרת הקלפים הממוספרים של הארקנה הקטנה וארבע הסדרות מתאימות לארבעת העולמות בקבלה.

מאז ימי בראשית משול האדם לעץ החיים שרגליו ניצבות באדמה וראשו בשמיים. בקבלה היהודית עץ החיים משקף את מלאכת וסודות הבריאה כולה. עשר הספירות בנויות משלושה עמודים: עמוד החסד,עמוד הדין והעמוד המרכזי.

 

העמוד הימני

עמוד החסד נצח, חכמה הוא היבט הזכרי המאופיין בשכלתנות. הוא נקרא עמוד הרחמים. זהו עמוד הזרימה של האנרגיה, גברי וחיובי.

העמוד השמאלי

עמוד הדין, הבינה, הגבורה, ההוד הוא היבט הנקבי המאופיין ברגשות. הוא נשי ושלילי. (יש לפרש "שלילי" במונחים של "כלום" שנחוץ באותו אופן שרחם הוא כלום, ריק שמקבל לתוכו עובר.)

העמוד המרכזי

כתר,תפארת,יסוד,מלכות מחבר בין העמוד הימני הזכרי ובין העמוד השמאלי הנקבי ומאפשר זרימה ביניהם. זיווג, אהבה, פריון ויצירה. מייצג את המודעות, השכלתנות והזרימה הטבעית. העמוד המרכזי הוא עמוד ההרמוניה. זהו עמוד האינטגרציה. המשימה היא להכיר בחושך בעולם ובעצמנו ולשלב אותו עם האור. עמוד ההרמוניה הוא המקום בו האנרגיות הללו נכנסות לאיזון מושלם.

הסְפִירָה היא מושג מעולם הקבלה, ניתן להבין את הספירות ככלים המביאים לביטוי בעולמנו את רצון האלוהות. לספירות ויש רמזים בספר איוב, במדרש ובמשנה ב"עשרה מאמרות נברא העולם" שהוא כמניין הספירות. עץ הספירות מחולק לעולמות נתינה (כתר חכמה ובינה) שבמהותם מסמנים את פוטנציאל השפע היורד לעולמות של קבלה (חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות) הקיימים במהות הממשית.

שלוש הספירות הראשונות הנקראות ג' ראשונות הקשורות ביניהן במשולש המוצב בראש עץ הספירות, נבדלות משאר הספירות התחתונות מבחינה אנרגטית בשל היותן המרכז ממנו נמשך השפע האלוהי אל הספירות הנמוכות. בחכמת הקבלה מכנים את ג' ראשונות (המשולש העליון) "מוחין" ואת יתר הספירות "מידות".

ספירות המוחין

כתר

כתר הספירה העליונה ובמהותה אלוהית היא נשגבת מבינתו של האדם ובכך אינה מושגת רוחנית. מייצגת את ההשגחה האלוהית ואת השפע. ספירה זו מקשרת בין העולמות העליונים,האין סוף, ובין הספירות התחתונות. מביעה את הרצון האלוהי. בספירה זו נמצאים כל הפוטנציאלים הנמשכים מאורו של האלוהים. בספירה זו הכל קיים, אפשרי וניתן למימוש, אך לא בידי האדם.

חוכמה

חוכמה הספירה השנייה היא זכרית היא ספירת החוכמה המקבלת את האור מספירת הכתר. היא הביטוי ההתחלתי של האנרגיה היוצאת מהכתר ונותנת סדר והגדרה להתהוות רעיונות ראשוניים. חוכמה היא נקודת ההתחלה של הברקה רעיונית הנמשכת לתהליך בניית העולמות.

בינה

בינה הספירה השלישית היא נקבית מוזנת מהחוכמה ותפקידה לתת מהות לחוכמה ולהבחין בין העיקר לתפל. בינה היא תחילתו של תהליך של הפקת הבנות לפני הוצאת הרעיון מהכוח אל הפועל. מייצגת אבחנה דקה של פרטים נסתרים מתחת לפני השטח.

ספירות המידות

חסד

ספירת החסד מייצגת את כוחה העצום של האהבה. נתינה ללא גבולות מתוך אור השפע הסובב אותה ופורץ ממנה כלפי כל. במהותה מכילה את האור הראשון לבריאה ומקרינה אנרגיה חיובית טהורה של רצון לתת בנדיבות וללא סייגים ותנאים. האהבה בספירת החסד היא איננה אהבה ארצית אלא אהבה רוחנית.

גבורה

מוצבת במקביל לספירת החסד ונקראת ספירת הדין. תפקידה לשמש מעצור לעוצמת השפע והנתינה היוצאים מהחסד. הגבורה מסמנת את תחילת העולם הגשמי וללא איזון למול החסד היא עלולה להיות שלילית. מי שאינו יודע לאזן עצמו בין החסד לגבורה יימצא במצב תמידי של קשיים ותסכולים.

תפארת

נמצאת מתחת לכתר בעמוד האמצעי. מקשרת בין הכוחות המנוגדים שבספירות חסד וגבורה ותפקידה ליצור הרמוניה בין דין ובין רחמים. מהווה את מרכז הכובד המצפוני ומלמדת מתי לתת ולקבל. ניצבת בקו האמצע שבעשר הספירות ומייצגת את שלמות הנשמה. מאזנת בין הזכריות לנקביות. ממנה מתחיל הרעיון לצאת אל הפועל.

נצח

מיקומה על קו ימין מתחת לספירת החסד ובשל כך משקפת את הרצון להעניק. מה שיוצא מהחסד מקבל ביטוי בספירת הנצח המשמשת צינור להעברת השפע לעולם בו אנו חיים, העולם הגשמי. מייצגת את הפן הזכרי שתפקידו להפרות תהליכים יצירתיים כדי שיוכלו לצאת אל הפועל.

הוד

מיקומה על קו שמאל מתחת לספירת הגבורה ומייצגת יישום גשמי של תהליכים מחשבתיים שהיו בפוטנציאל בלבד. במהותה מצמצמת את כלל הרצונות שלנו לכדי פעולה הגיונית ומדויקת, תוך התחשבות בשיקולי עלות תועלת.

יסוד

מיקומה בקו האמצע במעלה ספירת המלכות. ספירת יסוד אוספת את המודעות, התובנות והשיקולים ומטרתה אחת: לאזן, לכוון ולהזרים את כל מה שנאגר בתוכה לספירת המלכות. ביסוד אין יישום תהליכים, אלא תכליתה להטמיע בנו את הרצון לחיות.

מלכות

המלכות מסיימת את כל עשר הספירות. מייצגת את העולם הגשמי ומבטאת את העשייה החומרית. זה המקום בו הכל מקבל מושג וצורה ממשיים.

עשר הספירות מייצגות את האיזון המלא ביקום ובאדם, נפשית וגופנית. כדי להבין את המשמעות האמיתית של עץ החיים, האדם צריך לתת את כוחו ואת נפשו באופן מלא עד שידע את סוד החיים. עץ הספירות משמש כמו מפה המתארת את מעשה הבריאה כולה עד כדי ירידה לפרטי פרטים בחיי האדם. צמד המילים עץ החיים מופיע בתורה פעם אחת בלבד. בספר בראשית (ג',כד') :"ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמר את דרך עץ החיים".

כל עשר הספירות קשורות ביניהן בעשרים ושניים נתיבים כמספר האותיות בשפה העברית.

אליפז לוי

דמות החשובה ביותר מבין המיסטיקנים הצרפתיים שעסקו בקלפי הטארוט וחיברו את עולם הטארוט לעולם הקבלה הוא אליפז לוי זהו שם העט של אלפונס לואי קונסטנס (8 בפברואר 1810 – 31 במאי 1875) שהיה תאורטיקן של מאגייה. הוא מצא התאמה בין עשרים ושניים קלפי הסידרה הראשית לבין עשרים ושתיים אותיות הא"ב העברי, שתורת הקבלה מייחסת להן משמעויות סמליות ומיסטיות. עשרת קלפי המספרים של כל סדרה הוא הקביל לעשר הספירות, ואת ארבע הסדרות עצמן לארבע אותיות השם המפורש. על פי השקפתו של לוי, הקלפים והעקרונות הקבליים המתאימים להם מייצגים כוחות נסתרים שאפשר להשתמש בהם לצרכים מאגיים.

 

אגדה מספרת כי הקב"ה רצה שמשהו יתקשר איתו והחליט ליצור משהו שאינו עצמו. אבל מכיוון שהוא תפס את כל הזמן והמרחב, לא היה מקום לשום דבר אחר. הוא נאלץ תחילה להצר את עצמו כדי ליצור חלל ריק. התכווצות זו נקראת צמצום. ואז אלוהים שלח קרן אור אל הריק האפל שנוצר.

ניתן להשוות בין קרן האור הזו לכתב הוו שמשתרע עד לשורה התחתונה.  הוו מייצג את אותה אנרגיה המשתרעת כל הדרך אל הבריאה. על ידי שליחת קרן האור הזו אל החושך, אלוהים יצר אחרים. זה הקשר של שמים וארץ.

מקרן האור הזו נבעו ארבעת העולמות. מארבעת העולמות קמו עשר הספירות. ומתוך עשר הספירות קמו שבילי עץ החיים. וכך נוצרה הבריאה אגדה זו מציגה גם שניים מתוך עשרים ושתיים אותיות האלף-בית העברי, יוד ווו שתי האותיות הללו הן חלק מהשם המפורש של האלוהים, האות השלישית היא ההא. השם המפורש מאוית יהוה הוא פועל שפירושו "להיות".

ארבעת העולמות נובעים מהרחבת האור אל תוך החושך לאורך קו הוו עולמות אלו יוצרים היררכיה היורדת מהאנרגיה האתרית והרוחנית ביותר למטה למוצקה והאמיתית ביותר, מאחדות אלוהית מושלמת למגוון עולמי מושלם. ארבעת העולמות מתארים את הצעדים שעוברת האנרגיה האלוקית כדי להתמצק בבריאה.

העולם הראשון ידוע בשם אצילות. עולם זה הוא הגבוה מבין ארבעת העולמות ועולה ישירות מקרן האור, מה שהופך אותו להיות הקרוב ביותר בין העולמות הגלויים לאלוהות. נקשר לאלמנט האש, סידרת המטות.

העולם השני הוא בריאה. בריאה נקשר לאלמנט המים, סדרת הגביעים.

העולם השלישי הוא יצירה. נקשר לאלמנט האוויר, סדרת החרבות.

העולם הרביעי והאחרון, עולם זה קשור לאלמנט האדמה, סדרת המטבעות.

אף כי אין הוכחות לכך שטארוט מקורותיו בקבלה, איש אינו יכול להכחיש כי הטארוט של אדוארד וייט מושפע מהסמלים היהודיים. משני צידי הכוהנת הגדולה שני העמודים בכניסה לבית המקדש יכין ובועז הכוהנת מחזיקה בידה מסמך שכתוב עליו TORA בקלף הנאהבים קיימים סמלים לעץ הדעת ועץ החיים. בקלף גלגל המזל מופיע השם המפורש והמילה TORA בקלף המיזוג מופיע השם המפורש.

קלף הכוהנת הגדולה קלף הנאהבים קלף גלגל המזל קלף מיזוג

 

 

 

 

קרולי, בספר התות, הרחיק לכת וטען כי "הטארוט תוכנן ככלי מעשי לחישובים קבליסטים."

 

error: