אסטרולוגיה קבלית

קבלה אסטרולוגיה

אסטרולוגיה קבלית משתמשת בלוח השנה העברי, שמביא בחשבון את מיקומי השמש והירח כאחד. על פי האמונה אברהם אבינו היה האסטרולוג הקבלי הראשון, לפני כ-3,800 שנים. הוא כתב ספר שנקרא ספר יצירה, ספר התהוות. בספר נמצאים כל סודות היקום, כולל הידע של אסטרולוגיה וקוסמולוגיה.

בספר התהוות כתוב שיש שבעה כוכבי לכת במערכת השמש והם השמש, הירח, מרקורי, ונוס, מארס, יופיטר וסטורן. לדוגמה כוכב הלכת מארס זוהה ככוכב הלכת השולט של מזל עקרב. בתקופה האחרונה התגלו כוכבי לכת וגופים אסטרולוגיים נוספים, וכתוצאה מכך, נמצאו כבעלי השפעה על המזלות. לעקרב אפוא יש שני כוכבי לכת שולטים: מארס כפי שנאמר בספר התהוות ופלוטו (שנתגלה ב-1930). אסטרולוגיה קבלית, לעומת זאת, מתמקדת בשבעת כוכבי הלכת המסורתיים.

השתוקקות של האדם לדעת מה צופן לו עתידו הרצון לפתוח צוהר שדרכו ניתן יהיה להשקיף אל העתיד וכך לנתב, להיערך ולשנות את מסלול החיים. חיפושיו אחר מענה לשאלותיו הרות הגורל, החיפוש אחר ייעוד, מה מזמן לו לאדם הגורל בחיים אלו, הביא את חכמי הקבלה לחפש את הקשר בין הכוכבים לייעודו ועתידו של האדם הם חיפשו בכוכבים פתרונות ותשובות שיניחו את דעתו ואת סקרנותו ויספקו לו את הצורך בתחושת ביטחון ושקט שהם בבחינת לחם חוק לנפש האדם. אסטרולוגיה קבלית היא כלי להבנת הטבע האינדיבידואלי של האדם ברמתו העמוקה ביותר ולהכניס את הידע הזה לשימוש מידי בעולם האמתי.

לאורך ההיסטוריה היהודית לימדו חכמי הקבלה את הקשר שבין המזלות לחודשי השנה, לכל חודש שויך מזל. אסטרולוגיה קבלית חושפת עם אילו אתגרים התמודד האדם בגלגוליו הקודמים ומדוע ואיך הוא צריך להתגבר עליהם .האסטרולוגיה הקבלית, שמקורה בבבל העתיקה נשענת על האסטרולוגיה הבבלית שהייתה המערכת המאורגנת הראשונה של האסטרולוגיה, שהתרחשה באלף השני לפנה"ס. הבבלים ראו באירועים שמימיים סימנים אפשריים ולא כגורמים לאירועים פיזיים.

אפשר למצוא עקבות ברורות של חקירת תחום האסטרולוגיה היהודית בתנ"ך, בזוהר, בתלמוד, בספר יצירה ובמדרשים. עדות לכך אפשר למצוא בחז"ל שלימדו על הפסוק בתהילים "השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע", מכאן שנו חכמים כי "כל היודע לחשוב תקופות ומזלות ואינו עושה כן לא מביט כראוי על מעשיו של הבורא". האסטרולוגיה ביהדות ויחסם של אישים במחשבת ישראל אליה הוא דו-ערכי, בלשון חז"ל אסטרולוגיה נקראת אצטגנינות. רבי נחמן אומר: "כל עשב ועשב יש לו כוכב ומזל וכל כוכב ומזל מקבל כוח מהכוכבים שלמעלה ממנו והעליון מהעליון ממנו עד שמקבלים מהשרים העליונים והם כולם מקבלים משורש הכול שהיא – דבר השם כמו שכתוב: "בדבר ה" שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם".

בתלמוד בבלי מובאת מחלוקת בין חכמי ישראל האם המזלות משפיעים על גורלו של אדם? הדעות התומכות הם של רבי יהושע בן לוי שמפרט את טיפוסי האנשים לפי המזלות השונים ושל רבי חנינא בר חמא שהיה תלמידו המובהק של ר' יהודה הנשיא שגורס "מזל מחכים, מזל מעשיר, ויש מזל לישראל". לתפיסה זו שהמזל משפיע ישנה תמיכה באמרה כי "הכול תלוי במזל אפילו ספר תורה שבהיכל". ר' אברהם בן מאיר אבן עזרא, ובקיצור ראב"ע. מהבולטים בהוגים היהודים בימי הביניים. עסק גם באסטרולוגיה. כתביו של אבן עזרא מלמדים על כך שראה בקבלה ידיעה אנושית רבת משמעות שבאמצעותה יוכל האדם לחקור ולהבין את משמעות הזמן ואת סוד הכוכבים ברקיע ואת דרך השפעתם על האדם.

מול תפיסה זו, ישנה התפיסה של רבי יוחנן כי "אין מזל לישראל", שמסתמך על הפסוק "כה אמר ה' אל דרך הגויים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגויים מהמה". לתמיכה בשיטתו מובאים גם הדעות של רב, שמואל ורבי עקיבא שאפשר ללמוד מהם שאין מזל לישראל.

בתורת הקבלה של ימי הביניים ישנה קבלה רחבה יותר של תורה זו והתאמתה לרוח היהדות בכלל ולקבלה בפרט, אשר לימים פיתחה מעין גרסה משלה לתורה זו ונקראת לרוב "אסטרולוגיה קבלית". בין אוהדי האסטרולוגיה בקרב חכמי היהדות אפשר למנות את הרמב"ן, הראב"ד הראשון ודון יצחק אברבנאל, לעומתם הרמב"ם היה ממתנגדיה מחשש לעבודה זרה.

האסטרולוגיה הקבלית מציגה את הקשר שבין תהלוכת הכוכבים ברקיע והשפעתם על המתרחש בארץ. הידע שנצבר מקריאת מפה אסטרולוגית עוזר לאדם לממש את הפוטנציאל שלו, ללמוד יותר על עצמו. לאורך ההיסטוריה היהודית לימדו חכמי הקבלה את הקשר שבין המזלות וחודשי השנה כך שלכל חודש שויך מזל (מדרש תנחומא פרשת שלח לך). האסטרולוגיה הקבלית, כפי שאפשר לקרוא בזוהר הקדוש נאמר כי הקב"ה הוא כלל ומערכת הכוכבים והמזלות הם הפרט והכלל גדול מהפרט ויכול האל לבטל אותם בכוחו ואע"פ שכוח המזלות גדול מאוד הנה יש עליהם כוח עליון הוא כוח השם יתברך. וממשיך הזוהר: אין לך אדם שאין לו שעה כלומר מזל שיוכל להועיל או להזיק לו לפי שעה. רבי נחמן אומר: "כל עשב ועשב יש לו כוכב ומזל וכל כוכב ומזל מקבל כוח מהכוכבים שלמעלה ממנו והעליון מהעליון ממנו עד שמקבלים מהשרים העליונים והם כולם מקבלים משורש הכול שהיא דבר ה' כמו שכתוב: "בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם".

אסטרולוגיה קבלית ומזלות

מזל טלה

מזל טלה חודש ניסן. שייך ליסוד האש ולשבט יהודה (מלכות), אותיות שולטות: ד/ה. אות החודש: ה'- מסמלת את ההתחדשות, את הרצון של העולם הגשמי למעמד, אגו וכיבוש .מייצגת את כוח הדיבור. אות הכוכב: ד'-כוכב מארס המסמל את הדין והגאווה.

מזל טלה הוא הראשון מבין מזלות האש והמזל הראשון במחזור האסטרולוגי הירח והשמש. אף על פי שהלוח העברי מכיר בראש השנה כשנה החדשה, ניסן הוא למעשה החודש הראשון של השנה הקלנדרית.

מבחינה היסטורית, חודש ניסן שבו מזל טלה מציין את יציאת ישראל ממצרים, את תחילת המסע מעבדות לישועה, משעבוד לחירות. על פי הקבלה, החודש הזה מספק לאדם את הכוח הקוסמי להשתחרר מכל מגבלות ושעבוד מכל סוג שהוא.

ראש לכל החודשים ולכן מייצג את המלכות, השליטה, היוזמה והמנהיגות. כל התחלה היא בבחינת פריצה והתחדשות ולכן מזל החודש הוא טלה: צעיר, נמרץ ורענן. האדם בדרך כלל חזק, אנרגטי, נמרץ, חלוצי, תוקפני, מתקדם ושתלטני. בלחימה, הוא יעשה הכול כדי לנצח. קיים באדם הרצון לקחת את הגורל בידיים, הוא ייחודי, האש מביאה את הפוטנציאל של העשייה, רוצה להוביל, ולהיות בראש. יש בו נועזות, ישירות, הוא יצירתי ומעורר השראה יש בו אש פנימית ואנרגיה אישית שופעת. ביטחון עצמי, אומץ, לקיחת סיכונים, מנהיגות, חלוציות, כוחניות, פולמוסיות, ילדותיות, חוסר סבלנות, פתאומיות, התלהבות ולהיטות רבה בענייניו, אנרגטיות, חמימים ולבביים, חריצות ופעלתנות, יזמות, הובלת שינויים, אופטימיות. יצר תחרותי חזק רצון לנצח, רצון לברוא יש מאין. אינטואיטיבי, סובייקטיבי, מלא שמחה, הוא היוזם והמניע לפעולה ומתאפיין במרץ ובתעצומות נפש. מחד גיסא, נוטה לחסד, לנדיבות ולרוחב לב ומאידך גיסא עקשן, גאה ולעיתים יהיר עד כדי הערכה עצמית מופרזת. קיימת באדם תוקפנות, מהירות חמה ורגזנות, אך הוא שוכח מהר ולא נוטר טינה, המזג נפיץ, אך ההתפרצויות שלו לא נמשכות זמן רב, קושי לפעול במרץ לאורך זמן, וקושי לעבוד בלוחות זמנים מדויקים. פרטים קטנים מתסכלים אותו. לאגו קיים צד חיובי מדרבן ומעורר לפעולה, אך לעתים הוא גורם אכזרי ומעוור המצמצם את האדם לראות את טובתו האישית בלבד.

הקבלה נותנת שיעור ותיקון לבני מזל טלה, צריך להיזהר מנטיות אנוכיות, לנהוג בענווה ולגלות רגישות ואכפתיות כלפי הזולת. למשול באגו, בתאוות וברצונות. לוותר על עלבונות וכאב.

נכסים של מזל טלה: אנרגטי, חלוצי, אמיץ, חסר פחד, חשיבה בלתי מוגבלת, מתמיד, מנצח, שיתוף

המניע העיקרי: סיפוק רצונותיו

אתגרים (ואיך לשנות אותם):

 • האדם מרגיש שהוא מרכז היקום והקיום

היה מודע לנטייה הזו. עליו לשאול את עצמו כל הזמן, מה האדם האחר מרגיש?

 • אימפולסיבי

לפני פעולה. לבקש הדרכה, ולדעת שהוא לא נמצא לבד.

 • עושה טעויות שחוזרות על עצמן

למידה מהעבר.

 • חסר רגישות, נפגע בקלות

התייחס לאנשים בזהירות. מילים מהלב חודרות ללב. בחר את המילים והיזהר בעת מתן ביקורת.

הגשמה: בגרות, מודעות לצרכים של אחרים, ויתור על אנוכיות וכעסים.

אותה אנרגיה שהתגלתה כשעם ישראל יצא ממצרים מתגלה בכל יום ארבעה עשר של מזל טלה, כאשר הירח במלוא עוצמתו והוא מלא. הדבר מאפשר לאדם לנהל מלחמה על הקונפליקטים בחייו. אנרגיה תומכת להחדיר לשנה את התודעה הנכונה בכל אזור מלחמה, בין שזה בין אומות, אנשים, או בסכסוך המתחולל בתוך האדם עצמו. ההזדמנות לעצב מחדש את כל השנה, ליישם סדר במקום כאוס, חירות במקום עבדות, נופלת בי"ד בניסן, בליל סדר פסח . האדם מקבל את הכוח לנצל את החלון הקוסמי הזה ולמלוך מנצח בקרב נגד השליליות.

מזל טלה

מזל שור

מזל שור חודש אייר. שייך ליסוד האדמה (כוח החומר) ולשבט יששכר (תורה).אותיות שולטות: ו/פ.
אות החודש ו': מסמלת את מידת האמת וכוח החיים בעל רצון חזק ומוגבר לקבל לתועלתו האישית. אות הכוכב פ': כוכב ונוס, רגישות עמוקה וחן אמתי המבטאים את נפשו של השור.

בעל אישיות חזקה, עולם פנימי עשיר, מופנם, מרוכז סביב הצרכים הפרטיים שלו בלי יכולת לראות את הזולת. מחפש בטחון ומסגרת יציבה שתעניק לו שלווה ורוגע. יש לו יכולת התמדה והמשכיות בפרויקטים בחיים האישיים ובעבודה. אדם בעלי עקרונות. רגיש ואינטואיטיבי בעל חוש אסתטי, חסר ביטחון ונזקק לחיזוק רגשי ולהקשבה. הזוגיות הוא בעבורו משענת וכוח ומזינה אותו, ההצלחה תגיע מיחסים בריאים ומתוקנים עם הסביבה. זקוק לסביבה שלווה וטבעית, מוקפת בצלילים רכים ושקטים, ניחוחות מרגיעים וטעמי אוכל עסיסיים. הוא מרוצה ביותר כשמפנקים אותו, חיבור לגוף למיניות ולאוכל. סבלני, שיטתי, נחוש בדעתו ובדרכו. זקוקים לשלווה וליציבות. הוא אמין, בעל חוש אסטטי מפותח. רומנטיקן חסרי תקנה, לא מפחד להפשיל שרוולים ולעבוד קשה כדי לזכות בכסף הגדול. שאפתן, ממוקד ומסור. הם אוהב לחסוך, הממון חשוב בעיניו ומקנה לו הרגשת שליטה. קיים קושי לוותר על המוכר, על הישן, מה ששור תופס כמסירות נחשב לרוב בעיני אחרים כעקשנות.

הקבלה נותנת שיעור ותיקון למזל שור לגלות רגישות והבנה לאחרים, ללמוד לוותר ללא ציפייה לקבלת תמורה. להשתחרר מכעס, ממריבות וממחשבות שליליות. ללמוד להתגבר על הרכושנות והשתלטנות ולדעת לשחרר את ההתנגדות לשינויים. עליו ללמוד לסלוח ולא לנטור טינה. לטפח יחסים ולהקדיש תשומת לב למשפחה הקרובה.

נכסים של מזל שור: נאמן, עקבי, סבלני, סובלני, לא אוהב קונפליקטים, ידידותי, לא שיפוטי

המניע העיקרי: חשש מלחץ

אתגרים (ואיך לשנות אותם):

 • נמנע משינויים הכרוכים בעצמו

דמיין השלכות שליליות של העדר שינוי.

 • עקשן, מקובע, מפחד מכאב השינוי

חפש הזדמנויות לשינוי. התרחק מדרכים קבועות והקשב לאחרים.

 • בורח מלחץ, נוחות עצמית קודמת

בקש מהאור את הכוח לראות את האור בתוך האתגר.

הגשמה: לאהוב את עצמו פחות ואחרים יותר, לצאת מאזור הנוחות שלו כדי לעזור לאחרים. חשיבה על ביטוי גלובלי ולא על ביטחון אישי.

מזל זה מביא את היכולת לעורר תהליכי ריפוי במהלך החודש הזה. כל חודש אייר שבו מזל שור חל בתקופת ספירת העומר, במהלך תקופה זו סופרים 49 ימים בין פסח לשבועות, וכל יום נותן הזדמנות לתקן דברים שליליים שנעשו בעבר. 49 הימים הם שבעה כפול שבע רמות שונות של אנרגיה שלילית, כולן מובילות להתגלות בהר סיני ולאלמוות, אליהן אפשר להגיע בחג השבועות. זהו זמן שבו אפשר להרוויח את האור שנתקבל בפסח והאדם יכול להכין את עצמו לחופש במערכות יחסים, בעסקים, בבריאות ובכל היבטי החיים.

מזל שור

מזל תאומים

מזל תאומים חודש סיון. שייך ליסוד האוויר ולשבט לוי. אותיות שולטות ר/ז. אות החודש: ז' עולם המעשה, מזון רוחני וגשמי, עולם המלכות. אות הכוכב ר' בראה את כוכב מרקורי המייצג את החיבור והתקשורת בין העולם הגשמי לרוחני.

בן מזל זה מתעניין בעיסוקים רבים הוא שובב, יש בו רצון לדעת הכול, והוא מלא סקרנות אינטלקטואלית בלתי מוגבלת לאסוף מידע מכל סוג הסיבה לכך היא שידע הוא כוח, וככל שהמידע שנאסף היום יהפוך את הבחירות העתידיות לקלות יותר לביצוע. הוא חברותי, מעניין, מקסים וקליל. נעים לשהות במחיצתו ומקרין שמחת חיים. הוא מלהטט בין מגוון של תשוקות, של תחביבים, של קריירות ושל קבוצות חברים. הם מהירי מחשבה ודיבור, אינטליגנציה שכלית גבוהה מעל הממוצע. מבין מצבים ויודע להגיב באופן מידי למתרחש. הוא יכול לדבר עם כל אחד על כל דבר. ניחן בכושר שכנוע ובתקשורת גבוהים ביותר, משתמש באנרגיה שלו כדי להוביל פרויקטים יצירתיים חדשניים. הוגה דעות חסר פחד, פיקח וחכם, תפיסתו השכלית מהירה, בעל היגיון. קליטת שפות מהירה, מתמצא במרחב, כישרון לכתיבה, למשחק. נטייה לשטחיות ממצה ועובר לדבר הבא ללא מיצוי אמתי. רכלן, קושי לשמור סודות, היפראקטיבי, בעל טווח קשב קצר. הדואליות של מזל תאומים באה לידי ביטוי בכל תחום בחיים. הוא בעל יכולת לבצע יותר ממשימה אחת בו זמנית. נוטה למצבי רוח משתנים, נטייה לדבר לפני שחושב. הצורך של בן מזל תאומים לאסוף מידע מאפשר לו לבחור מה טוב ומה רע, מה נכון או לא. זה מסביר את הנטייה של מזל תאומים לקפוץ מנושא אחד לאחר, ובגלל זה, כמובן, יש לו הרבה שאלות, ספקות ואי ודאות. התוצאה הסופית היא חוסר הרצון שלהם להיכנס לכל סוג של התחייבות.

הקבלה נותנת שיעור ותיקון לבן מזל תאומים חשוב ללמוד לרסן את הצורך בסיפוקים מידיים. לפתח מחויבות עמוקה לערכים ולמערכות יחסים עם הזולת. לדעת כי אמת יש אחת בלבד ולהיות נכון להתחייב לה בלי חשש להחמצת הזדמנויות.

נכסים של מזל תאומים: מהירות, אינטליגנציה, רב כישרונות, סקרנים, ידידותיים, אנשי תקשורת מעולים, פתוחים לרעיונות חדשים.

המניע העיקרי: גירוי אינטלקטואלי

אתגרים ואיך לשנות אותם:

 • חסר סבלנות, אנליטי

בקש מהאור כוח לחכות, בלי לקפוץ למסקנות.

 • משתעמם בקלות, חסר סבלנות לאחרים

למצוא את הכוח הפנימי לראות את העניין בכל דבר ממקום של סובלנות וסבלנות.

 • חוסר עומק

על האדם להתמיד לצעוד עמוק ולדעת שהאור תמיד שם ומחכה לו.

 • משתנה כל הזמן, חסר עקביות, שיפוטי

לא לקפוץ למסקנות, התמקד בתהליך הדרגתי להשגת תוצאות מהירות. שינויים אמתיים הם פנימיים לא חיצוניים.

הגשמה: בחירה במטרה אחת בחיים ומסירות מלאה למטרה זו, התחייבות להבטחות, איזון, עזרה לאחרים

סודות רבים נחשפו במהלך חודש סיוון במזל תאומים. סיון ידוע כחודש מתן תורה היום השישי לחודש, בחג השבועות, הוא היום הקוסמי בו מסתיימת ספירת העומר. כאשר אור החירות המדהים התגלה בפסח, האור הזה ניתן לישראל ללא מאמץ מצדו. לכן סופרים את העומר, כדי לבנות כלים באמצעות תיקון הפעולות שגורמות להסתרת האור. ביום החמישים לאחר פסח כמות רבה של אור מתגלה ביום חג השבועות, שכן זהו יום השנה שבו קיבלו בני ישראל את התורה ואת האנרגיה של זעיר אנפין, ושל אלמוות שמתגלה מדי שנה בחג זה. האר"י אומר שמי שנשאר ער בחג השבועות, העוסק בלימוד הזוהר, מובטח לו הגנה מוחלטת ובטיחות עד ראש השנה .

מזל תאומים

מזל סרטן

מזל סרטן חודש תמוז. שייך ליסוד המים (כוח הרגש) ולשבט ראובן. אותיות שולטות: ת' / ח'. אות החודש ח': מסמלת מצד אחד את החיובי את החיטוי ואת הטהרה ומצד אחר את השלילי את החטא. אות הכוכב ת': כוכב לבנה, ירח. בבחינת סוד מכוסה. אינו מגלה עצמו בקלות לזולת.

סרטן בארמית מורכב משני חלקים: סר להסיר ולנקות את כל השליליות, וטן כאוס, שנאה, איבה וכל היבט של שליליות. כוחו של מזל סרטן הוא להסיר כל בעיה או מצב שלילי. בעל רגישות גבוהה זקוק ליותר אהבה מכל מזל אחר. דעיכת הירח גורמת לו להרגיש שתמיד חסר משהו, וזה מוביל לדיכאון. התרופה לרגעים הנמוכים הללו היא אכפתיות, שיתוף, אהבה ונתינה לאחרים. בן מזל סרטן אינטואיטיבי, בעל יכולת לקלוט את האנרגיות של אנשים סביבו. רגיש לסביבתו, מגן על עצמו, טיפוס ביתי השואף לביטחון ולמסגרת יציבה. כפי שהסרטן מוגן על ידי קליפות קשות וחיצוניות, כך גם בן המזל. בהתחלה, הוא עשוי להיתפס כמרוחק. אך עם הזמן, הוא חושף את טבעו העדין, החמלה הקיימת בו והיכולות המיסטיות שלו. לבן מזל סרטן אכפת מאוד ממשפחתו והוא ממהר לאמץ תפקידי מטפלים. הוא מזין, מכיל, חש את העולם דרך הבטן, אוהב להתכרבל, אכפתי, אמפטי, שומר זיכרונות. אוהב לחיות ליד מקורות מים. יש בו נאמנות, מחויבות ומנעד רגשי רחב. הוא מארח חם, אוהב אוכל מנחם. קשור לבית וקושר אליו את הביטחון שלו, נמנע מעימות ישיר ויש לו נטייה לפסיביות-אגרסיביות, רגיש, פגיע, עוצמת רגשות גבוהה לכן נוטה לרגשנות יתרה ולמצב רוח משתנים קיים פחד לצאת מהשריון ולהיפתח בפני הזולת. אם האדם אינו מתאמץ לאהוב את רעהו כמוהו הוא בוחר בעגל הזהב, ובדומה לכך, הוא גורם לחומות שלו להישבר ולהתחיל הרס בהיבטים שונים של חייו.

הקבלה נותנת שיעור ותיקון לבן מזל סרטן חשוב ללמוד לפעול מהראש ולא רק מהלב לתעל את הרגש לאפיקים נכונים שיש ביכולתם לסייע לחברה. לפעול ממקום רציונלי, מנטלי ושכלי. הרגישות וההזדהות עם מצוקת הזולת מלמדים על אדם הומאני. חשוב לתעל את הרגישות ואת ההומניות לאפיקים שיש ביכולתם לסייע לזולת.

נכסים של מזל סרטן אמפתי ויכול להבין בקלות את הצרכים והרגשות של אחרים, אוריינטציה משפחתית, חוש עסקי טוב, רצון לחלוק, זהיר בכסף.

המניע העיקרי: מציאת ביטחון פיזי ורגשי

אתגרים ואיך לשנות אותם:

 • רגיש, קשור רגשית לעבר

לבש מסכה המסתירה עור דק במיוחד וחשש להיפגע. דע שהסוד לא להיפגע הוא למצוא את האומץ לא לפחד מזה.

 • סגור, נוטה לשמור דברים לעצמו

בקש מהאור את הכוח להיפתח לאחרים.

 • שינויים פתאומיים במצב הרוח שמגיעים לדיכאון, ולעתים קרובות מושכים גם אחרים למטה.

הרגשות האפלים מתחילים בפטפוט הנפשי הבלתי פוסק. כשהאדם מוצא את עצמו אובססיבי, עליו למצוא פעולת שיתוף לעשות. להגיד למישהו שהוא נראה נחמד, לקנות לחבר למשרד כוס קפה, הרעיון הוא שהפעולה תוציא אותו מחוץ לפחדים שלו.

 • לא בטוח לגבי העתיד, מוצא סיבה לדאגה כל הזמן

זרעים לעתיד נשתלים עכשיו באמצעות פעולות של אהבה וודאות. לשאול את עצמו ממה הוא מפחד ומה הוא צריך לעשות כדי להגשים את הריקנות הזו.

 • חושב בעיקר על מה שחסר בחיים.

לראות את חצי הכוס המלאה

הגשמה: בלי פחד, לשחרר את העבר, השגת עצמאות רגשית אמתית, אכפתיות, קבלת שינויים, שחרור הצד הציני.

מזל סרטן עם מזל גדי ואריה, הוא אחד משלושת החודשים המאתגרים של השנה. במזל גדי החל המצור על ירושלים, בסרטן חדרו לחומות מסביב לירושלים ובאריה התרחש חורבן שני המקדשים הקדושים בירושלים. ביום השבעה עשר לסרטן ירד משה מהר סיני עם הלוחות, והביא לעולם את הכוח והאנרגיה של אלמוות. אולם בני ישראל לא המתינו בסבלנות עד שמשה ירד מהר סיני ובנו את עגל הזהב, שמראהו גרם למשה לנפץ את הלוחות. הרגע הזה סימן התנגשות בין שתי אנרגיות: כוחה של אלמוות מול כאוס, סבל, דיכאון ומוות. העובדה ההיסטורית שהחומה של ירושלים נהרסה ולוחות הברית נשברו בשבעה עשר לחודש של מזל סרטן הייתה פשוט ביטוי של חוסר ההתאמה בין הפוטנציאל של הכלי הרוחני לבין המציאות של הרצון לקבל עבור העצמי לבדו.

מזל סרטן

מזל אריה

מזל אריה חודש אב. שייך ליסוד האש ולשבט שמעון. אותיות שולטות: ט'/כ'. אות החודש: ט' מסמלת את השמיעה או בלשון הזוהר אות ט' מצביעה "על הטוב הגנוז בתוכה". אות הכוכב: כ' שמש. מסמל את הכתר אך גם שיפוטיות - אש בוערת ומכלה ללא איזון.

מזל אריה הוא מלך המזלות ולכן מסמל את השליטה, את העוצמה, את האגו ואת הפאר. האדם חווה קוטביות של אירועים, חלקם שליליים וחלקם חיוביים. בן מזל אריה נמרץ, שאפתן, נחוש, מלא חיים, תיאטרלי ונלהב, אוהבים להתחמם באור הזרקורים ולהיות במרכז, אוהב לחגוג את החיים. מנהיגות, נחישות, שליטה וכוח, ובמלוא העוצמה, השילוב הזה יכול להוביל למלכודות של אגו וגאווה. יש בו חום, פתיחות, נדיבות. הוא אופטימיסט, חסר פחד, שמסרב לקבל כישלון. מנהיג, מטפח חברויות והוא מסור מאוד, שובב, הרומנים שלו סוערים, הוא אוהב ארוחות מפוארות, מסיבות אקסקלוסיביות ובגדי מעצבים, חשוב לו זוהר, פאר וראוותנות. אומץ ליבו של האריה מוביל אותו. הוא ויטלי, מנהיג, כריזמטי, יצירתי. מעודד את בן הזוג שלו להצליח עד שהוא מרגיש מאוים. האגו שלו עלול להיפגע, וכך גם גאוותו, קנאי והקנאה שלו נובעת מהחשש שההצלחה של אחרים תמעיט את אורו. נוטה להיבריס, אנוכי ואוהב את עצמו. זקוק לחיזוקים וחשוב לו לדעת שזקוקים לו. נטייה לדרמה ולהגזמה, התנשאות ושתלטנות. כל רגשות של אגו, של גאווה ושל עליונות רק מונעים מהאדם לעזור לאחרים.

הקבלת נותנת שיעור ותיקון לפתח ביטחון עצמי לסמן מטרות ולכבוש אותן ולהתגבר על מכשולים. להשתחרר מראוותנות ומאגוצנטריות לפתח מודעות עצמית ולהתרחק מהתנשאות ומשתלטנות. להוביל מענווה ומכריזמה.

חודש אב ידוע בהתרחשויות המסיביות של שליליות שהתרחשו לאורך ההיסטוריה בתקופה זו; חורבן שני המקדשים הקדושים בירושלים התרחש ביום תשיעי באב. היום התשיעי של אב הוא יום צום, לא כי נחרבו שני המקדשים, אלא כי זהו יום שמתאים לפורענות. שיא האנרגיה השלילית שנוצרת מחוסר אחדות וכבוד אנושי בין אנשים מצטבר ומתבטא בתשיעי אריה. מה הפתרון? שינוי תודעתי והתנהגות. קל מאוד להפנות אצבעות ולהאשים אחרים, אבל קשה יותר לשנות את העצמי ולשנות את הגישה, להיות סבלני, סלחן ואוהב.

נכסים של מזל אריה נדיב, אבהי, ישר, מנהיג טבעי, כריזמטי, איש שיחה טוב, מיומן חברתית, כוח פנימי, ערך עצמי, יצירתי, עצמאי, מתמודד היטב עם מתח ואחריות, כוח פיזי, מושך, ממוקד מטרה

המניע העיקרי: צבירת כבוד

אתגרים ואיך לשנות אותם:

 • גאווה

בקשו מהאור עזרה לשלוט באגו, להגיד לא לרצונות אנוכיים

 • צורך בשליטת יתר

להשתמש בחוזקות כדי לעזור לאחרים, לא לשלוט בהם

 • צורך להיות מרכז תשומת הלב, מרוכז בעצמו, חסר רגישות

האדם הוא לא מרכז היקום, חשוב להקשיב לאחרים. להיות אמפתי, לנסות להבין את נקודת המבט של אחרים. להבין את הכאב ואת הצרכים של אחרים.

 • חסר דיפלומטיה

לחשוב לפני שמדבר. היה רגיש לרגשות של אדם אחר.

הגשמה: נתינה, שיתוף ואהבת הזולת

היום החמישה עשר באב הוא היום המאושר בשנה. ביום זה, גם השמש וגם הירח מלאים. השמש - זעיר אנפין, הקוטב החיובי מייצגת את ההיבט הגברי של היקום. הירח מלכות, הקוטב השלילי - מייצג את ההיבט הנשי של היקום. כאשר הירח מחזיר את אור השמש, מתקבל הכוח הפנימי להחזיר אור, את הכוח לתת, לטפל ולאהוב ללא תנאי. זו הסיבה שחכמי הקבלה קבעו שאין יום מאושר יותר בשנה, והזדמנות קוסמית נדירה זו מאפשרת למצוא את הנפש התאומה, באותו האופן שבו השמש והירח נמצאים בהרמוניה ביום זה.

מזל אריה

מזל בתולה

מזל בתולה חודש אלול. שייך ליסוד האדמה (עשייה) ולשבט גד. אותיות שולטות: י/ר . אות החודש י': מסמלת את העשייה, שנאמר בספר יצירה: "המליך הקב"ה אות י' במעשה" מלמד כי בני המזל צריכים שמעשיהם יהיו תואמים את מחשבתם. אות הכוכב ר': כוכב מרקורי, האות מסמלת כוח עצום שיש ביכולתו להתחדש תמיד מתוך שאיפה להישגים.

לבן מזל בתולה יש נוכחות שורשית בעולם החומר. קשור למעשיות, לעבוד ולשרת אחרים; אדם שנולד בחודש זה מרגיש צורך להשיג ביטחון כלכלי ורצון לשרת את החברה. מחשבה מפותחת וביקורתיות הן התכונות הדומיננטיות בחודש זה .הוא הגיוני, מעשי ושיטתי בגישתו לחיים, יעיל ובעל פוטנציאל ליצירה ולעשייה למען הזולת. אסתטיקה חשובה לו, סדר, ארגון, יעילות, פשטות וצניעות. פרפקציוניסט השואף לשלמות, מודע לפרטים, חרוץ ועקבי. רוצה לעזור, הוא חבר ואוהב אדיב, עדין ותומך שמשתמש באינטלקט ובתושייה כדי לפתור בעיות בצורה מעשית. הפתרונות שלו ישימים ונועדו לשפר מערכות פגועות. חשוב לו לשלוט בגורל שלו. מודעות שירות גבוהה וסבלנות רבה. קיימת רדיפה מתמדת אחר האידיאל השלמות ומחפש ליצור סדר וצדק, אינו מסוגל לראות אי סדרים ופגמים. בן המזל צריך ללמוד שקיים יופי גם בחוסר השלמות. קיימת בו כפייתיות, ביקורתיות וצורך בשליטה, שיפוטי, ביקורתי ודקדקן. כשבן מזל בתולה לומד לאהוב, לכבד ולקבל אחרים כפי שהם, ללא ביקורת, שיפוט או ניסיון לשנות אותם, זה הזמן שבו התיקון הושלם.

הקבלה נותנת שיעור ותיקון למקד את הביקורתיות ואת השיפוטיות פנימה במקום על האחר. לא לשלול את הזולת, לראות את מגרעותיו ולהסיק מסקנות. לזכור תמיד כי יש לדון את האדם לכף זכות. לא לשפוט ולתקן את העצמי.

נכסים של מזל בתולה: עדין, עובד קשה, ממוקד פרטים, מסור, חבר טוב, שיפוטי, וביקורתי אך אכפתי מאוד.

המניע העיקרי: שְׁלֵמוּת

אתגרים ואיך לשנות אותם:

 • שופט אחרים לפי מראה חיצוני

למד לשפוט את הפנימיות של האדם.

 • מגיב ללא התחשבות ברגשות של מישהו אחר

אם האדם מזהה משהו שאינו אוהב באחר, זה משקף משהו בעצמו.

 • לא מקבל ביקורת

חשוב לזכור אף אחד לא צודק 100% מהזמן.

 • חוסר סבלנות

להיות סבלני עם מישהו זו מתנה. בשמירה על הלשון ועל הקשבה, האדם עושה מעשה של שיתוף.

 • דאגה

בן מזל בתולה תמיד רואה מה צריך לעשות הלאה, והמצב הזה של להיות כל הזמן בפעולה גורם להם לדאוג. נוסף על כך, הם עושים הכול לבד. חשוב לבקש עזרה מאחרים.

הגשמה: ללמוד לראות את התמונה הגדולה, לזרום עם החיים ולהיות מאושר, שחרור מהפרטים הקטנים, סיום השיפוט והביקורתיות, לתת לאנשים שאכזבו הזדמנות שנייה.

מזל בתולה

מזל מאזניים

מזל מאזניים חודש תשרי. שייך ליסוד האוויר (חשיבה) ולשבט אפרים. אותיות שולטות פ/ל. אות החודש ל': מסמלת את הצורך באיזון ובצדק. מאזניים נבראו על ידי האות ל' אות שמראה לאדם שהוא יכול לבנות איזון. אות הכוכב פ': כוכב ונוס המשויך לספירת תפארת ושולט באהבה, בזוגיות, בכסף ובאמנות.

הרעיון של שקילה הוא לקחת שני דברים הפוכים ושונים ולמדוד את ההבדל ביניהם. בראש השנה מתרחשת הפעולה המטפיזית הזו, כאשר כל מעשינו נשקלים המעשים הטובים והרעים. בבן מזל מאזניים קיים קיבעון וצורך באיזון, בסימטריה ובהרמוניה, הוא מחפש תמיד קנה מידה. נטייה לרצות את כל העולם בשל השאיפה לשיווי משקל בכל תחומי החיים. מזל המייצג צדק ומשפט, משא ומתן. מחפש ידע אינטלקטואלי הססן ופשרן. מתנהג באיזון ואינו ממהר לשפוט. מערכות יחסים הן ערך עליון לבן מזל מאזניים, שמוצא איזון בזוגיות. זקוק לשותפויות הרמוניות עם בני זוג ושותפים עסקיים. הוא בעל קסם אישי, כושר ביטוי ויכולת הקשבה, אסתטיקה חשובה לו, אמנות, טעם טוב וקסם אישי רב. רואה את שני ציידי המטבע, מחפש את האמצע. מחפש יוזמות חדשות, יש לו יכולת לפתור קונפליקטים, אינטלקטואל, יש בו רצון ללמוד, לדעת ולהבין. קיים בו חוסר החלטיות, בשל הצורך באיזון יוותר על רצונותיו. עלול לאבד את זהותו. חשוב שילמד לא לפחד לטעות. לא לנטור טינה ולשחרר כעסים.

הקבלה נותנת שיעור ותיקון לא לפחד לטעות. לדעת כי הצלחה צומחת מכישלון. לא לצפות יתר על המידה כדי לא להתאכזב. להיפתח אל הזולת ללא תנאים מוקדמים וללמוד כי כאשר הלב סגור הוא מזמן אכזבות. לוותר למען אחרים ללא ציפייה לתמורה. לא לנטור טינה ולשחרר כעסים. להפסיק להתלונן על כמה אתם עושים ונותנים. זה מרחיק, מתיש וגורם לאי נחת בסביבתכם. הנח את כל הקלפים על השולחן והתרחק ממניפולציות אשר בסופו של דבר פוגעות בך.

נכסי מזל מאזניים: אופנתי, בעל טעם טוב, חברותי, מאזין נהדר, חבר תומך, רוחניים, מסוגלים להבחין באמת.

המניע העיקרי: מחפש צדק

אתגרים ואיך לשנות אותם:

 • קושי בקבלת החלטות

ידוע ביכולתו לראות ולהבין את שני הצדדים של התמונה. הבעיה שהאדם לא יכול להחליט; לסמוך על האינטואיציה.

 • חסום רגשית

חשוב להביע את רגשות במילים, בדיבור ובכתב.

 • פלרטטן וקליל

על פני השטח, הוא עוסק ברומנטיקה ונהנתנות, אבל מבפנים ליבו נשמר. שיתוף חשוב, שיתוף ברגשות, בפחדים, בתקוות ובחלומות.

הגשמה: לחיות בחיים האמתיים, לא באגדות, לפעול לפי מה שהוא מאמין, לקבל את הטעויות שלו, להבחין בין מה שהוא רוצה לבין מה שאחרים רוצים עבורו.

עשרת הימים הראשונים של מאזניים נקראים "עשרת ימי התשובה". הזמן הזה הוא ההכנה ליום הכיפורים, ויום הכיפורים עצמו היום שבו ניתן פסק הדין, ומעשיו של האדם נשקלים על מאזני הצדק.

מזל מאזניים

מזל עקרב

מזל עקרב חודש חשוון, או כפי שהוא נקרא בעברית, מאר-חשון. שייך ליסוד המים ולשבט דן. אותיות שולטות ד/ן. אות החודש נ': מסמלת חמישים שערי קדושה בחיוב וחמישים שערי טומאה בשלילה. מייצגת את כוח הבחירה החופשית מחד גיסא התעלות רוחנית ומאידך נפילה לתהום. אות הכוכב ד': כוכב מארס שידוע ככוכב המלחמה.

מזל עקרב הוא אחד המזלות הכי לא מובנים של הזודיאק. כל מזלות המים הם רגשיים, אבל בן מזל עקרב לא הגיוני בנוגע לרגשות שלו. הוא קיצוני, חי בשחור ובלבן; ללא אזורים אפורים. אם האדם שמולו לא חבר שלו, אז אתה כברירת מחדל הוא האויב שלו. יש בו תשוקה רגש עז, סוער וקיצוני רצון לכוח ולשליטה, הוא ששואב את כוחו מהתחום הנפשי, הרגשי. הוא אינטואיטיבי, יודע מה הוא רוצה ולא מפחד לעבוד קשה כדי להשיג את זה. בן המזל שומר את הקלפים שלו קרוב ללב, הטבע החידתי שלו הופך אותו למפתה ובעל מיניות מתפרצת. משתוקק לקרבה פיזית, להארה רוחנית ולאינטימיות רגשית החשובה לו ביותר. כשהוא בונה אמון עם אחרים, בן מזל עקרב מפגינים אמפתיה, עומק ומחויבות לבן הזוג, למשפחה, לחברים ולשותפים עסקיים, דבק במטרה, סגור ומרוחק השומר סודותיו בקנאות רבה. אהבה היא הכול, אם אהבתו אינה מוחזרת אליו, אהבה זו עלולה להפוך לשנאה. קשה מאוד לבן מזל עקרב לסלוח ולשכוח. אדם טוטלי, לא מתפשר, אינטנסיבי, הוא שאפתן, מחפש אחר עולמות נסתרים, והוא נשאר בדרכו בנחישות ובעוצמה מוחלטת, שלעיתים עלולה לגרום לכוחנות ואלימות מיותרים. לא אוהב שינויים ורוצה שליטה מוחלטת על חייו ועל החיים של הסובבים אותו. הפחד הגדול ביותר שלו הוא לאבד שליטה. רואה את העולם בשחור ולבן, יש בו צורך לשלוט בזולת, תאב כוח ונשלט בידי האגו שלו, אובססיבי, נטייה להגיע אל התחתית. בעל רגשות קוטביים מאוד כגון: אהבה חושנית עיוורת היכולה להפוך לטראגית הרסנית ודרמטית. בעולם של מזל עקרב, הוא לא ינוח עד שינקום. זהו התיקון הקשה ביותר של בן מזל עקרב לשלוט בדחף לנקום, ובמקום זה לחיות, לאהוב ולהרפות.

הקבלה נותנת שיעור ותיקון להגיע לשליטה עצמית ורגשית. למתן את הכעס והשנאה היוקדת ולהמירם ברחמים ואהבה. לשלוט במחשבות ובתגובות. יש יתרון לאהבה הבאה מסבלנות ומקבלה עצמית. להיות רגיש ולא אימפולסיבי ולנהוג בפשרה ובחמלה. חשוב ללמוד לקבל ביקורת ללא תנאי גם אם היא אינה נוחה לו.

נכסים של עקרב: חד, אינטואיטיבי, אמין, כריזמטי, ישר, נדיב

מניע עיקרי: שליטה

אתגרים ואיך לשנות אותם:

 • רגשי, נגוע בפחדים, ולוקח דברים ברצינות רבה מידי.

על האדם ללמוד לפחד פחות ולאהוב יותר. זה סוד השחרור.

 • קנאה

לאהוב ללא צורך בשליטה או נקמה משחרר מקנאה.

 • שליטה

האדם היחיד שהאדם יכול לשלוט בו הוא עצמו.

הגשמה: זיהוי וקבלת הפחדים, ללמוד לסמוך על אנשים, להילחם למען מטרה משותפת, שחרור מחוויות עבר, הימנעות מנקמה, ללמוד לסלוח ולתת הזדמנות שנייה.

המבול הגדול התרחש בחודש חשוון. דורו של נח היה מושחת ואלוהים לא ראה דרך אחרת מלבד להרוס אותו כליל בעזרת המבול.

מזל עקרב

מזל קשת

מזל קשת חודש כסלו. שייך ליסוד האש ולשבט בנימין. אותיות שולטות: ס/ג. אות החודש ס': מסמלת מחד גיסא את כוח השמירה, ההגנה והביטחון ומאידך גיסא יכולה להצביע על מניעות, עיכובים וקשיים בכוח המזל. אות הכוכב ג': כוכב יופיטר. גמילות חסדים וחיפוש אחר האמת.

בן מזל קשת נמצא תמיד בחיפוש אחר ידע בעל בטחון עצמי ואנרגיה. בעל עיסוקים רבים, רדיפה אחרי הרפתקאות ואחרי טיולים בעולם ולכן נמנע מהתקשרויות מחייבות שיש בכוחן להגבילו. נולד לחקור, אינטלקטואלי ורוחני, כל מה שהוא עושה הוא בקנה מידה גדול. מונע מתאוות נדודים, חיפוש אחר ריגושים. לבן מזל קשת נטייה לאופטימיות יתר, להגזמה, ללעג, להימורים ולקלות ראש. הוא הפילוסוף, המורה, האוהב, המתקשר והחבר. הוא אוהב לטייל, הוא אוהב חופש ומרחב, הוא מספר סיפורים ומאיר את סביבתו בסיפורים ובטבעו שואף להתנסות בדברים חדשים המרגשים ובצחוק המדבק שלו, הקומיקאים של הזודיאק. הוא אוהב ספורט ומאתגר את עצמו על ידי לקיחת סיכונים מיותרים. קשת הוא סמן לשינוי, ליכולת הסתגלות ולגמישות. לשונו חדה והוא שנון. החופש חשוב לו, יש בו דחף לצאת מהגבולות של עצמו, פראי. לעיתים נראה יומרני ויהיר, בעל נטייה לדוגמטיות, פנטיות וחוסר אובייקטיביות.

הקבלה נותנת שיעור ותיקון לדעת להוציא כלפי חוץ את מה שחבוי בפנים. לא לפחד לחשוף את הפחדים ולתת להם ביטוי מילולי. להפיק וליישם לקחים לעתיד ממקום של למידה. להיות ממוקדים בעשייה ולא לפזר אנרגיה מיותרת במגוון תחומים. להיות מוקפים באהבה דבר שיחזק את הביטחון ואת הדימוי העצמי. האמן בעצמך, יש באדם קסם אישי ורב גוניות.

נכסים של בן מזל קשת: שמח, קליל, פתוח ללמידה מחוויות, נועז, אוהב אתגרים, אינטלקטואלי, ישר, סלחן, בר מזל.

המניע: התפתחות עצמית, עמידה באתגרים חדשים.

אתגרים ואיך לשנות אותם:

 • האתגר כמטרה.

ללמוד לראות את הדרך למטרה.

 • ביקורתיות עצמית

כדי ללמוד לקחים חשובים האדם נתקל באתגרים במקום לבקר את עצמו עליו ללמוד את השיעור.

 • חסר טקט, ישיר, לא רגיש לזולת

התייחס אל חברך כפי שאתה מתייחס לעצמך.

 • אוהב שינוי, ללא מחויבות.

חשוב לבדוק האם הוויתור נכון? האם השינוי מוצדק?

 • לא רואה את הפרטים

לעצור, להסתכל ולבדוק לא רק את התמונה הכוללת אלא גם את הפרטים.

הגשמה: האתגר החשוב ביותר הוא הרגישות וההבנה של הזולת וכלפיו.

הימים החשובים ביותר במזל קשת הם ימי החנוכה שמתחילים בכ"ד בכסלו ומסתיימים בב' בטבת. מדליקים נרות חנוכה כדי להתחבר לנס שקרה בתקופת החשמונאים כאשר שמן ליום אחד בער במשך שמונה ימים בבית המקדש בירושלים. האדם כפוף לאותם תנאים מדי שנה ביום ה 24 של חודש כסלו. אנרגיה זו מתגלה שוב למשך שמונה ימים ומציעה את ההזדמנות ליצור ניסים בחייו.

מזל קשת

מזל גדי

מזל גדי חודש טבת. שייך ליסוד האדמה ולשבט גד אותיות שולטות: ע/ב . אות החודש ע': מסמלת את העקשנות ואת השאיפה הבלתי פוסקת להישגים ולהצלחה. אות הכוכב ב': כוכב סטורן שהוא הכוכב של אכיפת החוק ביקום, אחראי להסחת דעת, מחלות, מוות, מאסר, עוני, חרפה, בושה ומכשולים.

בן מזל גדי מאמין רק במה שחמשת החושים שלו מעבירים ומתקשה לראות מעבר. חושש ממה שהמחר עלול להביא וממחסור בכספים להישרדות. פחדים אלו מונעים מבן מזל גדי להפוך לרוחני. מיומן בניווט הן בתחום החומרי הן בתחום הרגשי. הוא מטפס הרים ובו בזמן חוקר את החוזקות הנפשיות שלו. מזל גדי מצטיין בפעולה ובהשקת יוזמות הוא מכור לעבודה, קיים בו רצון עז להישגים, לממון ולמעמד, חשוב לו ביטחון כלכלי. בן מזל גדי מנצל את החוזק הפנימי שלו כדי להתגבר על כל אתגר שעומד בינו לבין המטרות ארוכות הטווח שלו. לא ניתן להסיח את דעתו, הוא ממוקד יש לו אופי מועיל ואמין, אחראי, אכפתי, חסכן ודייקן. הוא נחשף לקשיים בגיל צעיר ולכן הוא בוגר מגיל צעיר. לאחר שעבר וסבל קשיים, בן מזל גדי הופך לאופטימי ולשובב ככל שהוא מתבגר. יודע להציב גבולות, מיישם. חוקים חשובים לו, פורח בהיררכיה, בסדר ובארגון. בעלי אוריינטציה משפחתית ויש להם קשרים חזקים לבית. קיים בו דחף לבנות דברים יציבים, הוא מתוכנן, חסכוני, זהיר. הוא נתפס כקר וכחסר רגשות וכחסר חמלה, יש לו נטייה לפסימיות לעיתים חי בעודף זהירות.

הקבלה נותנת שיעור ותיקון לא להתעקש על שום דבר ויתר על המידה. לדעת לתעל את האנרגיה לאפיקים חיוביים כדי להגיע לשלווה נפשית. המטרה הניצבת מול מזל גדי היא כוח, השפעה, כסף ומעמד. נובע מחרדה קיומית שמא לא יהיה שפע. צורך בהצלחה חומרית והשגת סמכות בעלת עוצמה, שעליו לפתח ביטחון עצמי, לחפש את האמת והתעלות רוחנית.

נכסים של בן מזל גדי: בוגר, אחראי, אמין, עקשן, מעשי, חרוץ, ממושמע, אמין, כשרון לעסקים, יציב, אדיב, מועיל, רואה במכשולים אתגרים שיש להתגבר עליהם.

המניע העיקרי: ביטחון פיזי וכספי

אתגרים ואיך לשנות אותם:

 • קושי לראות נקודת מבט של אחר.

לשים את עצמו בנעליו של האחר.

 • פחד מחוסר ביטחון כלכלי.

היה נדיב.

 • קושי לחלוק

הבינו שכוח האור ייתן כשהאדם ייתן

 • חסום רגשית.

תן אהבה הן רגשית הן פיזית.

הגשמה: חיבור רגשי ומיגור הפחד

מזל גדי הוא אחד משלושת החודשים הקשים בשנה מאחר שבחודש זה החל המצור על ירושלים, אבל הודות לחג החנוכה, שמתארך ליומיים הראשונים של חודש טבת, כן מקבלת זריקת אור שיכולה לקיים את האדם לאורך כל החודש.

מזל גדי

מזל דלי

מזל דלי חודש שבט. שייך ליסוד האוויר ולשבט אשר (מאשר שמנה לחמו). אותיות שולטות צ/ב. אות החודש: צ' מסמלת כשמה צדיק ומבטאת את יכולתו של הצדיק לנווט בין שני העולמות הרוחני והגשמי ומוציא לפועל את הטוב הגנוז בתוכו במגע עם הבריות. אות הכוכב: ב' כוכב סטורן כוכב השיפוט, הסדר, האחריות, המשמעת והחוקים.

מיוצג בידי נושא המים, המרפא המעניק מים חיים לאדמה. בן מזל דלי הם מרדן, האינדיבידואליות שלו חשובה לו, וכך גם הייחוד של זהותו, שואף לפרוץ גבולות. העבר אינו אלא רגע חולף, והאדם מחפש מציאות חדשה ולא מוכרת, אמת חדשה שתתאים לזמנים החדשים. מזל הומניטרי, בעל ראיה חברתית, סוציאלית, האדם אינו מעשי, עצמאי, פרטי, מבדיל את עצמו מהקהל. בן מזל דלי הוגה, מהפכן, השואף לשנות את העולם באמצעות התקדמות חברתית רדיקלית, מפתיע ולא שיגרתי. פורץ מסגרות וגבולות. טוב בעבודת צוות. סקרן ומגלה עניין בייחודיות רעיונית בשל חשיבה אנליטית מפותחת. בן מזל דלי הוא מורד, בז לסמכות ולכל דבר שמייצג קונבנציונליות, האדם חי את המהפכה, במיוחד המהפכה החברתית-פוליטית. הוא בעל רוח חופשית ואקסצנטרית. הוא צריך מקום וזמן כדי לגבש רעיונות ולתכנן את תפקידו במהפכה. החופש הוא בעל חשיבות עליונה לבן מזל דלי. הוא אינדיבידואלי, מסתכל קדימה אל עבר מחר טוב יותר, בעל עקרונות חזקים, צדק מוביל אותו, פעיל חברתית. מאמין בחלוקת משאבים הוגנת. בולט בקהל ואי אפשר להתעלם ממנו. אידיאליסט, תומך בדברים גדולים ואצילים, בעל רעיונות מקוריים, מורד, דואג לרווחת האנושות כולה. מורד, מחפש דרכים חדשות וטובות לפתור בעיות בעולם, מחפש צדק. המחסום המאתגר ביותר שעומד בפני בן מזל דלי הוא האגו שלו עצמו, חשוב לסגל ענווה וצניעות. בשל הצורך בחופש ובעצמאות נוטה לשכוח את הסביבה הקרובה שלו. ממוקד ביישום רפורמה חברתית נרחבת ומזניח את המשפחה והחברים שלו. הוא מרוחק וקר ואת האמפתיה והחמלה שלו הוא מעניק לזרים. נטייה חזקה לעקשנות.

הקבלה נותנת שיעור ותיקון לראות את התמונה הכוללת ולהתמקד בעיקר ולא בתפל. ללמוד להודות בטעויות. להבליג ולסלוח כך שיוכל לפתח גמישות מחשבתית וסובלנות לזולת, לפתוח את הלב ואת הרגש לנתינה לשם נתינה. שאיפה המתקדמת בשוויון ובצדק חברתי לתעל זאת לאפיקים חיוביים המועילים במישרין לכלל החברה.

מדריך לחודש הדלי

נכסים של בן מזל דלי: מבריק, ללא מגבלות, יצירתי, הומניסטי, עצמאי, שואף לצדק, רואה מעבר לפרטים, רואה את התמונה הגדולה, מקדים את זמנו.

המניע העיקרי: הצלת העולם, הומניטרי

אתגרים ואיך לשנות אותם:

 • נטייה להתמקד בשינוי גלובלי ולא בשינוי פנימי. חסר רגישות לצרכים ולכאבים של האדם הקרוב לו.

להסתכל פנימה ולהקשיב לאחרים.

 • מרדן ושונה.

לפעול כחלק מקבוצה גדולה.

 • עקשנות

לדעת ללמוד לוותר.

הגשמה:מימוש הרעיונות האוטופיים לגבי חברה שוויונית במציאות בחיי היומיום.

עידן הדלי החל לפני כ-400 שנה ונחשב לעידן ההתגלות, או עידן הגאולה. מדוע דלי או חודש שבט לפי הלוח העברי, מסמל את הגאולה? כי בני מזל דלי תופסים את העולם כמאוחד, שזה הבסיס לגאולה האמתית. בגלל רמת התודעה הגבוהה של בן מזל דלי הוא מקושר ישירות לרגע הגאולה.

מזל דלי

מזל דגים

מזל דגים חודש אדר. שייך ליסוד המים ולשבטים אפרים ומנשה (אדר א' ואדר ב') אותיות שולטות: ק/ג. אות החודש ק': מסמלת את הצחוק ואת ההומור. כמובא בספר היצירה: "המליך אות ק' בצחוק וקשר לו כתר וצירפן זה בזה וצר בהן דגים בעולם ואדר בשנה"(פרק ה'). אות הכוכב ג': כוכב יופיטר.

שני דגים השוחים בכיוונים מנוגדים, מייצגים את הקושי של בן מזל דגים להבדיל בין פנטזיה למציאות. סלחן, ותרן בשל נפשו הגמישה נוטה לדואליות רגשית ולסתירות. הוא אמפתי, מכיל וחומל ביותר בזודיאק, באופיו רגיש ומבין את נפש האדם. יכולת הזדהות, רגישות גבוהה, דמיונו חסר גבולות, חקירה רוחנית עמוקה חשובה לו, מסתגל לשינויים, ומסתגל לסביבתו ללא מאמץ, בעל חזון, יוצר ואומן. אדם חביב, תמים ועדין, אינטואיטיבי ומלא השראה. מנותק מעולם החומר שוגה באשליה ובאסקפיזם. עולם פנימי עשיר, האדם סופג, רך.

האדם שולט באינטואיציה, בדמיון, ביצירתיות ובאמנות, רואה מעבר לחמשת החושים שלו. יכולת רגשית חזקה, רגיש, פגיע, יכול להיכנס ללב ולנפש של אדם ולחוות את הכאב והסבל של אחרים.

הקבלה נותנת שיעור ותיקון לפתח ולהעמיק את הקשר הפנימי עם הנשמה. לחקור את הפנימיות וללמוד את תורת הנסתר. להיזהר מאשליות ומניתוק מהמציאות. הרגשנות הרבה שלו מעוררת שבו כאב עמוק המעכב את ההתפתחות והגשמת המטרות, לראות את התמונה הכוללת ללא ויתורים ופשרות. הפחד והערפול הם תוצאה של חוסר יציבות ובריחה מהמציאות. חולמנות, בלבול, תלות ורגשות אשם כל אלה מעכבים את ההתקדמות. בן המזל חייב להיזהר מתעתועים ומדמיון, הוא ניתן להשפעה. מרכיב משקפיים בעלי עדשות ורודות במקום להתמודד ולטפל באתגרי החיים.

נכסים של בן מזל דגים: שיתוף, נדיב, צנוע, אלטרואיסטי, אמפתי, מקשיב, כישרון אמנותי, אינטואיטיבי, רוחני, בעל דמיון

המניע: שיתוף, הקלה על כאב ועל סבל של אחרים

אתגרים ואיך לשנות אותם:

 • עוקב, לא יוזם

לפעול, לעשות ולהשקיע.

 • נשלט על ידי רגשות, ללא היגיון. מעורב מדי רגשית בכאב של אחרים.

להפעיל את ההיגיון, ולדעת לשמור על גבולות.

 • התמכרויות

לתעל את הרגשות לכיוונים חיוביים שימנעו את ההתמכרות

הגשמה: לדאוג לאחרים, אך לזכור לשמור על הגבולות ולא להתערבב איתם.

חודש אדר מאופיין בנס פורים שנוצר בזכות אסתר, מרדכי, והאחדות בין היהודים בשושן שבפרס. המאמץ המאוחד של שיתוף ללא תנאי גרם לנס שמנע את ההשמדה המוחלטת של בני ישראל בפרס תחת שלטונו של אחשוורוש חודש של אושר, ניסים ונפלאות. לדעת חז"ל, זה יהיה החג היחיד שימשיך להיחגג לאחר בוא המשיח.

מזל דגים המתרחש בחודש אדר, הוא החודש היחיד שחוזר על עצמו פעמיים בשנה קלנדרית אחת. בגלל ההבדל בין הירח לשנת השמש, מוסיפים חכמים חודש עברי נוסף לשנת הירח כדי לאזן בין השניים. כשהאדם חווה את חודש אדר פעמיים, הנסים בחייו מתעצמים.

מזל דגים
error: