ריבוע הקסם של פיתגורס

הריבועים המיוחסים לפיתגורס מייצגים 9 מאפייני אופי וקרמה אותם פיתח האדם בחיים קודמים, ובחיים אלו הם באים לידי ביטוי דרך תאריך הלידה והשם. כאשר השורה הטור או האלכסונים מלאים נוצרת הרמוניה ועוצמה, בעוד כשהשורה הטור או האלכסונים ריקים נוצר אתגר.

ריבוע הקסם של פיתגורס

כאשר מספר קיים בריבוע הקסם יש לאדם כלים להתמודדות עם האנרגיה שלו, לעומת זאת, כאשר מספר חסר, הוא פועל בנו בצורה תת-הכרתית. על פי פיתגורס כדי לקבל ריבוע מאוזן אשר בו קיים כל מספר ואין חסר או מספר דומיננטי (מספר המופיע יותר מפעם אחת) על האדם לעבור תשעה מבחנים במהלך חייו.

ריבוע הקסם

ממלאים את הריבוע במספרי תאריך הלידה

23.7.1963

טור שמאלי  ושורה ראשונה מלאים אלי מתייחסים

ממלאים את הקובייה במספרי אותיות השם

ר ח ל פ ר י י ז ג ר

2 8 3 8 2 11 7 3 2

טור שמאלי מלא, טור אמצעי ריק אליהם מתייחסים

ריבוע הקסם של פיתגורס

השורות מייצגות את ההסתגלות, הזרימה והמחויבויות שהנשמה לקחה על עצמה בגלגול זה ובגלגולים אחרים. האינטראקציה של האדם עם החיים. קו עליון משקף את הזרימה עם החיים, הקו האמצעי משקף את האתגרים, הכוח והתמודדות ואילו הקו התחתון משקף את התפקוד עם העצמני ועם החברה.

הטורים שמים דגש על חיי העצמי, החברה, או השאיפות מעבר. האלכסונים מייצגים תקשורת ברמות השונות וחיפוש אמת. קו ימני משקף את יכולת הביטוי העצמי הקו האמצעי משקף את החיבור למשפחה והקהילה בעוד שהקו השמאלי משקף את המודעות הרוחנית.

קו היצירתיות

כאשר שורה זו מופיעה האדם חיי בזרימה עם הסביבה, זרימה רגשית ויצירתית. תחושה של ניסיון ובגרות. ה 3 מייצג את הילד, החווה, הספונטאני, המתפרץ, ה 6 מייצג את האדם הלומד את צרכי האחרים, הלומד להתאים עצמו לסביבה, ולאזן בין הרצוי למצוי, ה 9 מביא את  היכולת של האהבה האוניברסאלית.

שורה עליונה מלאה

חשיבה, הבנה, יכולת שכלית, כושר שיפוט והבחנה, כושר ריכוז.

שורה עליונה ריקה

חוסר ריכוז בעיות זיכרון, אישיות חלשה ודכאון

כאשר 3 חסר נעדרת הרגישות הפנימית שמחת החיים והרצון ליצור האדם מאבד את הרצון להרחיב את נשמתו, ידיעותיו ומשפחתו. כאשר ה 6 מודגש יינתן דגש למשפחה ולסביבה הקרובה אך ללא מימוש העשייה בשל פיזור מאמצים וילדותיות. כאשר ה 9 מודגש ייווצר אדם כוחני הנלחם למען מטרותיו ולא מביא אותן דרך הקשבה לצרכי הסביבה, התנהגות ילדותית.

כאשר 6 חסר נמצא אדם שאינו קשוב לצרכים של משפחתו ושל סביבתו הקרובה במקום להיות במקום המטפל הוא יהיה במקום השולט דרך חיבוק הדוב, אדם המתקשה לקבל החלטות. ה 3 מודגש מביא אדם מלא שמחת חיים הרוצה ללמוד ולהתרחב אך מתקשה ליישם בשל הקושי לקבל החלטות וילדותיות. כאשר ה 9 מודגש נראה אדם המתקשה לסיים את מעגלי החיים שלו מגלגול זה ומגלגולים קודמים, בשל הקושי להתחייב ולקבל החלטות.

כאשר 9 חסר האדם יאבד את המשמעות של חייו , ולא יסיים דברים שהתחיל. ה 3 מודגש מביא אדם מלא שמחת חיים הרוצה ללמוד ולהתרחב אך מתקשה ליישם בשל הקושי לסיים דברים. כאשר ה 6 מודגש יינתן דגש למשפחה ולסביבה הקרובה אך ללא מימוש העשייה בשל הקושי לסיים תהליכים

כאשר רק ה 3 מופיע אדם מלא שמחת חיים, מודע לילד שבו, בעל רצון ללמוד ולהרחיב אך מתקשה לממש את עצמו בשל הקושי להתחייב, הקושי לסגור מעגלים והלוחמנות שבו .

כאשר רק ה 6 מופיע  אדם רגיש רומנטיקן, משפחתו וסביבתו חשובים לו, הרמוניה אסתטיקה מהווים חלק מנשמתו, אך נראה העדר מימוש בשל הקושי לקבל החלטות בשל ילדותיותו פיזור הכוחות שלו לפרויקטים רבים.

כאשר רק ה 9 מופיע נמצא פילנתרופ, אדם הפועל ללא מניעים אנוכיים, אך מתקשה בחייו בשל כבדות, וחוסר נכונות לקבל החלטות.

קו שיתוף הפעולה, הביטוי העצמי והכורח לפעול.

כאשר שורה זו מופיעה האדם פועל מתוך עוצמה ה 2 משקף את ההבנה והמודעות ליכולת הפנימית של האדם כלפי אחרים. ה 5 משקף את היכולת לפעול באופן מחשבתי אינטלקטואלי, ולתקשר עם הסביבה,  ה 8 משקף את העוצמה ולממש משאבים פנימיים. שורה שבה האדם עובר מהפסיביות והתלותיות של ה 2 אל השונות והצורך למרוד של ה 5 , והצורך ליצור שינוי בסיסי בחיים מה 8.

שורה אמצעית מלאה

איזון, חופש, חיפוש אחר אסתטיקה והרמוניה.

שורה אמצעית ריקה

חוסר איזון, יתר רגשנות, חוסר יציבות, ביישנות, פגיעות.

כאשר 2 חסר נעדרת הרגישות לזולת אין הקשבה פנימית לאינטואיציות ה 5 מודגש משקף את האדם לשימוש לא נכון במיניות שלו, חוסר שקט ורדידות. ה 8 מודגש יוצר אדם כוחני הדורך על גוויות כדי להשיג את מטרותיו החומריות.

כאשר 5 חסר נמצא העדר סקרנות, אדם מקובע שאינו יודע ליצור שינוי. ה 2 מודגש משקף פסיביות תנודות במצבי הרוח, תלות וקושי ליצור את השינוי הנדרש, כאשר ה 8 מודגש נראה חיים קשים מלאי אתגרים, ועבודה קשה היתקעות בעולם החומר.

כאשר 8 חסר קיים פוטנציאל קושי לממש ולהגיע להישגים. (כאשר 4 קיים יש פיצוי) ה 2 מודגש משקף פסיביות תנודות במצבי הרוח, תלות וקושי להתוות דרך. כאשר ה 5 מודגש האדם יהיה חסר סבלנות, חסר סובלנות, בתנועה מתמדת, וחי חיים רדודים.

כאשר רק ה 2 מופיע יוצר פסיביות, והשלמה עם דברים גם אם לא מתאים, אדם רגיש, תלותי, ומניפולטיבי.

כאשר רק ה 5 מופיע  אדם תקשורתי, מהפכן, רודף חופש ומרחבים סקרן המתקשה ליישם את חייו בשל הנטייה ללמוד דברים אך לא לעומק.

כאשר רק ה 8 מופיע נמצא בעיות כלכליות, עבודה קשה וסיזיפית, ואתגרים רבים. לאדם יש היכולת והכוחות לשנות את חייו אם יממש את החומר אך לא יהפוך אותו למטרה.

הקו של מגבלות עולם החומר.

כאשר שורה זו מופיעה נראה ההתמודדות עם קשיים, הנשמה מבינה כי עולם החומר והמציאות מוגבלים. לומדים את המגבלות ואת הגבולות, אך אם זאת קיימת עוצמה, בגרות והישרדות.

שורה תחתונה מלאה

זריזות, מיומנות, מעשיות, שיטתיות.

שורה תחתונה ריקה

חוסר בטחון, חוסר ארגון

כאשר 1 חסר נראה אדם החסר את האגו שלו שאינו מכיר את עצמו ואת מטרותיו בחיים, חוסר זהות עצמית. 4 מודגש האדם יחוש מחויבויות חומריות וחברתיות 7 מודגש האדם  יהיה ביקורתי וחסר שביעות רצון מחייו.

כאשר 4 חסר יהיה חסר החיבור של האדם לקרקע, תהיה עצלנות, עקשנות. 7 מודגש ללא ה 4 יביא את האדם לחיות בתוך עצמו ללא חיבור למציאות, אדם המחפש את האמת אך לא מוצא אותה.

כאשר 7 חסר תהיה עבודה קשה ללא תכלית, עולם החומר שולט. 1 מודגש יביא את האדם להיות אנוכי, שולט בסביבה, בעל שפע רעיונות עם היכולת לממש 4 מודגש האדם יחוש מחויבויות חומריות וחברתיות, אך ללא אמת פנימית.

כאשר רק 1 קיים יהיה פוטנציאל, מרץ, זהות עצמית, ללא יישום. אדם בודד, אגוצנטרי.

כאשר רק 4 קיים מרובעות, מחויבות, ירידה לפרטים, חומרית, עקשנות .

כאשר רק 7 קיים בדידות, חוסר שייכות, אדם ללא פשרות, המקדש את האמת שלו שלא בהכרח מחוברת אל מציאות החיים.


קו האגו והביטוי העצמי

הטור הפיזי הכאן והעכשיו. האדם נעשה מודע לזהותו העצמית הוא מייצג את החיים הנוכחיים ואת הקרמה של הכאן והעכשיו. טור בו יש צורך בביטוי עצמי, צורך לקבל פידבק.

טור שמאלי מלא

ארגון, סדר, ניהול, ביטוי עצמי, אינטואיציה.

טור שמאלי ריק

אי סדר, בלבול, מבוכה.

כאשר 1 חסר קיים העדר ביטחון עצמי ובלבול במטרות החיים. כאשר ה 2 מודגש יהיו מצבי רוח תנודתיים, כשה 3 מודגש האדם יפזר את כוחותיו על מטרות רבות, ותהיה נטייה לעצבות.

כאשר 2 חסר נוצרת אגוצנטריות, חוסר שיתוף פעולה, קושי להביע רגשות כלפי האחר, במיוחד עם ה 1  מודגש. כאשר ה 3 מודגש האדם יצירתי אך מתקשה ליישם את רעיונותיו, ילדותי ומפונק.

כאשר 3 חסר קושי באהבה וברגש. כאשר ה 2 מודגש הזוגיות תהיה תלותית, או כשה 1 מודגש קיימת בדידות ומחויבות לאחרים. האדם ידע לתת ולהקריב, יותר מלקבל.

כאשר רק 1 מופיע, קיימת תחושת לבד קשה, תחושה של לוחם בודד את מלחמת החיים. קושי בתקשורת עם אחרים למרות המודעות הברורה של האדם את עצמו ורצונותיו.

כאשר רק 2 מופיע, תחושת שייכות חזקה עד אובדן וויתור על העצמי, למען בן-הזוג, רגיש, אינטואיטיבי. אדם פסיבי, תלותי, חסר מוטיבציה.

כאשר רק ה 3 מופיע, פוטנציאל יצירתי רב, צורך ללמוד ולהתפתח.

כאשר כל הטור מלא האנרגיה זורמת למקום של לתת לעצמי. תחושת מחויבויות לעצמי לרעיונותיי.  קיים באדם ארגון, סדר, ניהול, ביטוי עצמי, אינטואיציה.

כאשר כל הטור חסר האנרגיה זורמת יותר בכיוון הטורים האחרים של אידיאליזם, או נתינה חברתית, בלי לתת מקום לעצמי. תחושת מחויבויות, ממקום של תלותיות או פיזור כוחות שלא משקף את האדם למטרות חייו.


קו המשפחה והקהילה

כאשר טור זה מופיע הוא הוא נקרא טור העבודה המשפחה והקהילה הוא יוצר מתינות, התאמה עם החיים ועם מסגרות והתאמה עם הסביבה. כאשר הוא יותר מדי דומיננטי על חשבון קווים אחרים, נוצרת עקשנות, רדידות, חיפוש חופש שפוגע בסביבה, מיניות משתלטת על החיים, וחיבוק דוב במקום חיבוק.

טור אמצעי מלא

שאפתנות, תקוות, חושניות .

טור אמצעי ריק

אובדן מטרות, חוסר תקווה וייאוש, אכזבות.

כאשר 4 חסר האדם לא מוצא את מקומו, את הבסיס של חייו, את המקצוע שלו, את המשפחה שאותה הוא רוצה להקים. הוא חש שהוא רוצה לשנות דברים, עם ה 5 מודגש הוא חסר מנוחה עם ה 6 מודגש הוא ירצה אחרים, ויכפה עליהם את עצמו.

כאשר 5 חסר קיים קושי ליצור שינוי, קושי ללמוד. האדם יסבול משגרתיות יתר, וישקע בתוך הנוחיות של החיים, תהיה הצמדות לקיים מתוך פחד לאבד מתוך פחד ליצור שינוי. אם 4 מודגש האדם יחוש יציבות רבה, והוא יפחד לאבד אותה הוא יהיה מעשי ופרקטי, וללא גמישות מחשבתית. אם 6 מודגש, יש צורך לרצות ולתת, גם על חשבון העצמי, חיים באילוצים ולא מתוך אהבת הקיים.

כאשר 6 חסר, האדם נע בין קיבעון לשינוי באופן קיצוני. בין מסגרות לבין השינוי שלהן. חסרה השלווה שה 6 משקף. 4 מודגש קיימת תחושה כבדה ופסימית, עקשנות, קיבעון. אם ה 5 מודגש, יש תחושה של חוסר מנוחה, עיסוק בלמרוד במסגרות החיים ורדידות.

כאשר רק 4 מופיע, האדם מפוקח, קיימת תחושת אחריות חזקה ולא תמיד מוצדקת, היצמדות לקיים ללא תחושה של שמחה ושלמות. האדם עובד קשה מרגיש שלא מבינים אותו, קיים חוסר בתקשורת עם הסביבה בשל העדר  5 ותחושה של חוסר הערכה בשל העדר ה 6. אדם הסובל מרגשי נחיתות.

כאשר רק 5 מופיע, נראה אדם בעל קסם אישי ותקשורתי. אבל גם נמצא את האדם הסובל מ "תסמונת הילד הרע". אדם מתפרץ, ביקורתי. אדם אשר לא נכנע לתכתיבי החברה והזולת והולך רק בדרך שלו. אדם שקיים בו תסכול, וחוסר יכולת ליישם.

כאשר רק 6 מופיע נמצא שיפוטיות יתר. חיפוש הזדהות רצון להיות חלק ממשהו, וצורך לרצות אחרים. נעים מאוד וסימפטי, אך כל זה בא לחפות על חסר. זהו אדם המרוצה מסביבתו הקרובה, מחיי המשפחה שלו, מבן הזוג שלו, אבל קיים שבו הקושי לתפקד בחברה. אדם שמרגיש כמו בורג קטן.


קו התודעה הרוחניות , השאיפות והגשמתן.

טור ימני מלא

שפע, כוח, התלהבות, רצון להתקדם.

טור ימני ריק

חוסר ריכוז, חוסר סבלנות, העדר יישום מטרות, העדר החלטיות, וחסרה היכולת להגיע להישגים. חיים בפנטזיה.

טור זה מבטא את החיים שמעבר למגבלות הפיזיות 7 מחפש אידיאלים 8 מחפש את הרצון לממש פוטנציאל וה 9 מסיים מעגלים קרמתיים ומגיע להישגים, ממקום של ויתור על האגו וביטוי של כישורים רוחניים מחיים קודמים. טור של רוחניות, המביא את האדם למצות את עולם החומר ומאפשר להכיר את העולם שמעבר לחומר את עולם הרוח ולדעת אותו.

כאשר 7 חסר קיים בין חיי היומיום לבין השאיפות, אדם שחיי בתוך העולם הפנימי של עצמו. איש עבודה והתמודדויות כלכליות כאשר ה 8 מודגש לא קיימת ראייה של תכלית החיים. חוסר שביעות רצון ואמונה עיוורת. כשאר ה 9 מודגש נראה אדם התורם לחברה אך ללא תחושה של אמת פנימית.

כאשר 8 חסר הנשמה תהיה מיסטית. אדם שהוא הוגה דעות שמחפש את האמת, אבל תמיד תהיה תחושה שאינו עושה מספיק שאינו מעמיק שאינו נוגע בדברים בעלי משמעות עמוקה, יהיה קיים רצון תמידי ליצור שינוי בעיסוקים. ה 7 מודגש נמצא אדם עם ראייה למרחקים ושוחר חופש ומשוחרר וחסר מחויבויות, ביקורתי, מבודד, עם נטייה להתמכרויות. כאשר ה 9 מודגש נראה אדם התורם לחברה, השם דגש על סגירת מעגלים בחייו, אדם הנותן שלא כדי לקבל.

כאשר 9 חסר קיימת תחושה חזקה של העדר תקווה, העדר עתיד, האדם לא רואה למרחוק והוא פסימי. ה 7 מודגש נמצא אדם ביקורתי, מבודד, עם נטייה להתמכרויות. עם ה 8 מודגש נמצא אדם העובד קשה ללא ראייה רחבה של עשייתו, אדם טרוד, קשה עורף.

כאשר רק 7 מופיע קיימת תחושה של העדר חיבור למציאות החיים אין הסתגלות, אין השקעה קיימת חוכמת חיים ואידיאליזציה שלהם ללא יישום.

כאשר רק 8 מופיע נמצא השקעה בעבודה קשה והתמודדות עם קשיים, הקרבה. התמודדות עם נושא כספים.

כאשר רק 9 מופיע אין חיבור לחיים הפיזיים, לא קיימת תחושת מחויבות בכלל, חיים המנותקים מההווה, חלומות עתידיים ללא מימוש. קיים פוטנציאל, לומד, ממלא את חייו בתחביבים ללא יישום.


קו התקשורת

כאשר קו אלכסוני זה מופיע קיימת יכולת לביטוי עצמי בכל רמות, תקשורת של האדם עם עצמו, של האדם עם אנשים סביבו ושל תקשורת עם העולם שמעבר. ה 1 הוא מודעות עצמית והזהות עצמית. ה 5 הוא התקשורת עם העולם של הכאן והעכשיו ואילו ה 9 יוצר תקשורת עם הרוח.

אלכסון מלא

רוחניות, אינטואיציה, חיפוש אמת, סגירות.

אלכסון ריק

חוסר ריכוז, העדר החלטות, הססנות, אי יציבות.


קו האפקטיביות, היעילות והחיפוש אחר האמת.

קו זה מורכב, מפוכח, שיש בו התנסות רגשית, שכלית וביקורתיות. ה 3 חוויתי, עכשווי, רוצה ללמוד ולהרחיב את הנשמה. ה 5 מפוכח, סקרן, מבטא את יכולותיו השכליות בדיבור ודרך הגוף והמיניות שלו. ה 7 מחפש את האמת, את העומק של החיים.

אלכסון מלא

מודעות עצמית, רוחניות.

אלכסון ריק

היסוס,  ספקות, חוסר ביטחון.

שילובים

קו 147

123 שילוב מבורך המשקף הנאה מהחיים ותחושת הגשמה עצמית עם כוח הסבל והעמידות של 147 .

456 זהו שילוב של אדם קשוח, מפוכח ורציונאלי היודע את התחייבויותיו, עם היעילות וההכרח של 147.

789 זהו שילוב של אדם רוחני, הבוחל בעולם האגו, עם כוח הסבל והיעילות של 147

קו 258

147 השילוב משקף קשיחות, אדם היודע את מקומו, מנהיגות, ועוצמה.

123 שילוב של הנאה מהחיים ומהעשייה, בנייה אישית של החיים, שינוי ופריצת גבולות.

456 השילוב משקף את הצורך בנתינה חברתית לפני צורכי הפרט. אדם המעורב בסביבה.

789 משקף רצון לאידיאליות, דבקות במטרה ורצון להוציא לפועל את הרעיונות.

כאשר כל ריבוע הקסם מלא לאדם נכונו אתגרים רבים, הזדמנויות ועשייה, יש להיזהר מתסמונת "הכוס המלאה" מאחר שהאדם חי בתחושה שאין מה לתת לו, שאין מה להוסיף, שאין מה ללמוד חדש.

 

error: