הנומרולוגיה וקלפי הטארוט

קלפי הטארוט שלובים בתורת הנומרולוגיה, לכל קלף הן בארקנה הגדולה הן בקטנה יש מספר המבטא את יכולותיו ואת אתגריו.

נומרולוגיה וטארוט

הארקנה הגדולה

קלף השוטה

קלף השוטה מסומל במספר 0 שמשמעותו שלמות. הוא מסמל את האין סוף, את הנצח. המספר מיוצג בידי אורובורוס הנחש שאוכל את זנבו, סמל לכך שאין התחלה ואין סוף. ביום יום הביטוי "אפס" הופך את האדם האחד לכלום, ואילו כמותית הוספת 0 ל 1 מעצימה ומגדילה אותו. בטארוט איכות המספר מקטינה או מעצימה את האדם על פי בחירתו, ההסתכלות על המספר אפס היא כהבטה באספקלריה, המספר 0 הוא מושג רוחני המשנה משמעויות. ה 0 מצוי לפני ראשיתו של התהליך שבנומרולוגיה מתחיל בספרה 1. השוטה הוא הכל או כלום, הוא ההתחלה והוא הסיום.

 

 

קלף הקוסם

קלף הקוסם מסומל במספר 1. הצורה הגיאומטרית המייצגת את מספר 1 היא עיגול שבאמצעו נקודה. העיגול מסמן את היקום, והנקודה מסמלת את האלוהות את הבראשית. הנקודה נמצאת במרחק שווה מההיקף, היא נמצאת באיזון, היא זו שנותנת חיים. המספר מסמל את העיקרון הגברי, האקטיבי. האל הוא המקור, ולכן המספר אחד מסמל אותו. יונג טען שהמספר 1 שייך ל״סמלים המאחדים״  המביאים לסינתיזה ולשיווי משקל בין הניגודים. המספר 1 הוא סמל לזרע ולהתחלה, ומבחינה פסיכולוגית מייצג את המודע. זה המקום שבו הזהות מתגלה. כמו קלף הקוסם כך המספר 1 הוא סמל לאלוהות, ליצירה, להתחלה, לאינדיבידואליות, להתחדשות, לראשוניות, לפריצה, לאורגינליות, ליוזמה, למרץ ולנחישות, לבחירה, לאובייקטיביות, לכושר מנהיגות, לעצמאות, לארגון ולניהול.

 

קלף הכוהנת הגדולה

קלף הכוהנת הגדולה מסומל במספר 2. זהו מספר שמסמל את הניגודים, את הדואליות  של החיים. המספר 2 מסמל את הירח, הוא נגטיבי, פסיבי ונשי. במספר 2 קיים הקונפליקט, הניגוד, אי היציבות, התלות והדואליות, יש בו מסתורין שמשלב בין ניגודים, הוא גם מאזן. אם הגבר הוא הכוח בפוטנציאל, הרי שהאישה היא הכלי להוצאתו לפועל. התפקיד הנשי הוא לסנן, לשפר, לזקק, לעדן, להכיל, להקשיב. בדומה לכוהנת הגדולה מספר 2 מסמל את תת ההכרה, את תת המודע, מאגר שמלא בכל הרגשות, המחשבות וחוויות העבר וקולט את העולם דרך חמשת החושים ודרך האינטואיציה.

 

 

קלף הקיסרית

קלף הקיסרית מסומל במספר 3. בעוד שהמספר 1 מסמל את האב, המספר 2 את האם הרי שהמספר 3 מסמל את הילד שנולד. כוכב הלכת שמייצג את מספר 3 הוא כוכב צדק המעיד על הרחבה והתפשטות.  השגת שיווי משקל נעשית במיזוג של ה 1 וה 2 ובלידת ה 3. בדומה לקיסרית אנשי ה 3 הם בעלי דמיון, רוחב לב, כשרון, התלהבות ואופטימיות, הם מוכנים לתת שלא על מנת לקבל, אלו אנשים שלא שכחו את הילד שבתוכם.

 

 

קלף הקיסר

קלף הקיסר מסומל במספר 4 שמסמל את הקשר עם האדמה, עם הבית. בשם המפורש ארבע אותיות שיש בהן כוחות זכריים ונקביים בהתאמה. לפי פיתגורס מספר 4 הוא שלמות הבאה לידי ביטוי ביציבות ובגילוי המחשבה. המספר 4 מזוהה עם כוכב הלכת אורנוס, אך לפני שנתגלה אורנוס, זיהו את המספר 4 עם השמש כמספר הניגודי שלה, ולכן כגורם בונה ולא כגורם שורף. בדומה לקלף הקיסר כך אנשי ה 4 הם אנשים מאוזנים, אנשים של בית ומשפחה, אנשי עבודה, מעשיים, ריאליים, דורשים מהסביבה את מה שדורשים מעצמם. הם מסודרים, צייתנים, יעילים, שמים לב לפרטים הקטנים, חומריים, אנשים בעלי סבלנות רבה, סובלנות ומשמעת עצמית גבוהה.

 

קלף הכוהן

קלף הכוהן מסומל במספר 5. הצורה הגאומטרית שמאפיינת את המספר 5 היא הפנטגרם, כוכב בעל חמש קצוות, כאדם העומד עם שתי רגליו על הקרקע וראשו בשמים. הוא השולט בחומר וביצריו,  אך כשקודקודו של הראש פונה אל הקרקע, היצר גובר, ואכן הקלף המנוגד לכוהן הוא קלף השטן. המספר 5 מבטא הסתגלות, התאמה, הכשרה. הוא מבטא תקשורת עצמית עם פנימיותו של האדם, תקשורת עם אנשים, עם הטבע ועם האלוהים.

 

 

קלף הנאהבים

קלף הנאהבים מסומל במספר 6 שמיוצג בצורת מגן דוד, שני משולשים בשיווי משקל מלא המבטאים חוזק ונחישות גבריים עם רכות וכושר שכנוע נשיים, איחוד בין חומר ורוח. זהו המספר של הבריאה, מספר המעיד על איחוד, על שילובים, על הרמוניה ואושר. כמו בקלף הנאהבים אנשי ה 6 מוכשרים, יציבים, עוזרים לאחרים, אוהבי בית ומשפחה, אנשים שניתן לסמוך עליהם, חיי חברה וחברים חשובים להם. עיבוד תהליכים מהווה בסיס חשיבה, ולכן חשוב לא להעמיס אותם יתר על המידה.

 

 

קלף המרכבה

קלף המרכבה מסומל במספר 7. לאחר שהאדם עלה בספירלה האנרגטית של החיים, ויש לו בית, משפחה ואהבה, הוא מוכן לחיי הרוח. המספר 7 מעיד על שלמות, על מיומנות, על ניצחון, על נחישות להשיג את המטרות בחיים. כמו בקלף המרכבה כך אנשי ה 7 הם מלאי אמונה, חוכמה, כושר חשיבה תוך הפנמה, בעלי יכולת ניתוח אנליטי ומעדיפים לעבוד לבד כדי להשיג את מטרותיהם. הם מחפשים אמת, חשוב להם לפתח את האני הפנימי ולהשיג את מטרותיהם בחיים.

 

 

קלף כוח

קלף כוח עוצמה מסומל במספר 8. הצורה הגיאומטרית של המספר דומה לסמל האין סוף, תנועתו ספירלית, נמשכת. הוא המספר של האיזון הקוסמי, של שיווי המשקל, של האבולוציה, מספר של התפתחות ושינוי אישיות. שני העיגולים המרכיבים את הספרה 8 הם העיגול התחתון שמבטא חומר, והעיגול העליון המבטא רוח, סמל של מוות ונצח כאחד. זהו מספר של קיצוניות בין חופש והגבלה רוחנית או חומרית, של הישגים ואחריות גדולה. בדומה לקלף העוצמה כך גם אנשי 8 חשים בהגבלות שלהם ומודעים למכשולים הניצבים בפניהם וקוצרים את מה שזרעו. אלו אנשים יעילים, עקביים ומעשיים, בעלי כוח פנימי, בעלי עומק וסבלנות הלוקחים אחריות לחייהם. הם מגיעים למטרתם אך חייבים ללמוד לאזן בין החומר לרוח.

 

קלף הנזיר

קלף הנזיר מסומל במספר 9 המהווה תמונה מושלמת של כל עולמות החומר, הרגש והרוח. אדם נושם  כ 18 (2×9) פעמים בדקה, דופק הלב 72 (8×9) פעמים בדקה. במיתולוגיה היוונית היו 9 מוזות שהתקשרו לתשעת הצעדים שעל אדם לעבור כדי להגיע לשלמות, ובקבלה 72 צרופים המביאים חיים. המספר 9 מייצג את ההארה, הוא מספר של כוח ואנרגיית חיים. בדומה לקלף הנזיר אנשי ה 9 הם מלאי אהבה אוניברסלית, רוחב לב, לוחמי צדק ומתנדבים, אדיבים, בעלי דימיון, בעלי ביטחון עצמי ותחושת צורך להקדיש עצמם לשרות לזולת. חשוב שהם יסיימו תהליכים שהתחילו בסבלנות ובנחישות.

 

 

קלף גלגל המזל

קלף גלגל המזל מסומל במספר 10. המספר 1 הוא העיקרון הגברי, האקטיבי, סמל לזרע ולהתחלה, ליצירה, לראשוניות, ליוזמה, למרץ ולנחישות. אנשי ה 1 הם מנהיגים, חלוצים, בעלי אמביציה, נחושים, עצמאיים. ה 0 שלידו מעצים את כל תכונותיו; המספר 10 מסמל את החזרה לאחדות והישגים רוחניים, הוא מכיל את הזרע הזכרי, מספר 1, ואת הביצה הנקבית 0. מכאן שאחד ואפס יוצרים את השלמות. לאחר שמגיעים למספר 9 מסיימים מחזור, ומתחילה  פעולה אחרת, אבל בדרגה גבוהה יותר ובעוצמה מוגברת. כמו בקלף גלגל המזל מגיעים לתובנה ששינוי פנימי יביא לשינוי חיצוני.

 

 

קלף צדק

קלף צדק מסומל במספר 11. זהו מספר רגשי מאוד ואינטואיטיבי. את המספר הזה לא מצמצמים כשאר המספרים למספר הנמוך ביותר, כי המספר 11 הוא אנרגיה משולבת של פעמיים 1, פעמיים אנרגיה זכרית, והוא מהווה את האנרגיה הגבוהה של המורה הגדול, המדריך מתוך דוגמה אישית. אם חיים ברטט הגבוה של המספר, הרי הכוח חסר גבול. אנשי ה 11 הם בעלי פוטנציאל רוחני גבוה. הם אידיאליסטים שתכונתם הבולטת היא כוח הגשמה פנימית המאפשר להעניק ידע והשראה לאנושות. אנשי ה 11 הם בעלי כוח רצון חזק ונחישות, הם נחרצים ובעלי כושר מנהיגות. במצבים בהם האדם אינו מממש את הרטט הגבוה של המספר הוא תלותי, נוטה למצבי רוח קיצוניים ואינו קשוב לאינטואיציה. כמו בקלף הצדק הם יודעים להוציא מחייהם את שמיותר.

 

קלף התלוי

קלף התלוי מסומל במספר 12. המספר מכיל בתוכו את הרטט של מספר 1, את העיקרון הגברי, האקטיבי, סמל לזרע ולהתחלה, ליצירה, לראשוניות, ליוזמה, למרץ ולנחישות, למנהיגות ולחלוציות, לשאפתנות ולאינדיבידואליות ומנהיגות. המספר מכיל בתוכו גם את הרטט של המספר 2 שהוא הנגטיבי, פסיבי ונשי. תפקיד הנשי הוא לסנן, לשפר, לזקק, לעדן, להכיל ולהקשיב. אנשי ה 2 הם אינטואיטיביים, רגישים, אימהיים, יודעים לאזן בין ניגודים, והם טובים בעבודת צוות, בעלי כושר שכנוע, אנשים עדינים וותרנים. מספר 12 מכיל הן את העיקרון הגברי (1) והן את העיקרון הנשי (2), ואלו יוצרים את הילד, הוא המספר 3. אנשי ה 12 הם אנשים בעלי דמיון רוחב לב, כשרון, התלהבות ואופטימיות. הם משכילים, בעלי תואר, ובעלי מזל. כמו בקלף הנזיר אלו אנשים של יצירה דרך העיקרון האקטיבי והפסיבי המשולבים יחדיו. מספר רגשי, המסמל השלמה הקרבה והארה. מבחינה קרמתית אנשי ה 12 מושכים איתם מגלגולים קודמים קושי זוגי, קושי כלכלי ונטישה, אך בעלי יכולת לעשות מהפכים בחיים תוך ויתור על כניעה וקורבנות.

קלף מוות

קלף מוות מסומל במספר 13. המספר 1 הוא העיקרון הגברי, האקטיבי, סמל לזרע ולהתחלה, ליצירה, לראשוניות, ליזמה, למרץ ולנחישות. אנשי ה 1 הם מנהיגים, חלוצים, בעלי אמביציה, נחושים, עצמאיים, ואנשי ה 3 הם בעלי דמיון, רוחב לב וכישרון, בעלי התלהבות ואופטימיות. במספר 13 שני מספרים זכריים שנותנים את הטון, ה 1 מביא אסרטיביות, נתינת הוראות, אינדבידואליות ויצירתיות, וה 3 מביא לכושר ביטוי עצמי, ליכולת למידה ולריכוז. צירופם הוא מספר 4 שמייצג מעשיות וביתיות, נותן ל 1 ול 3 מסגרת ומשמעת, דורש עבודה יעילה ואחריות. כמו בקלף המוות שינוי יגיע מתוך משמעת ועבודה קשה. האנרגיה הגברית מוציאה את האדם מהמקום של ההתפוררות כתוצאה מהמוות, האנרגיה הילדית מביאה איתה את יכולת הלמידה והריכוז כדי להגיע למקום חדש.

 

קלף מיזוג

קלף מיזוג מסומל במספר 14. המספר 1 הוא העיקרון הגברי, האקטיבי, סמל לזרע ולהתחלה, ליצירה, לראשוניות, ליוזמה, למרץ ולנחישות, אנשי ה 1 הם מנהיגים, חלוצים, בעלי אמביציה, נחושים ועצמאיים. אנשי מספר 4 הם אנשים של בית ומשפחה, אנשי עבודה, מעשיים, ראליים, אנליטיים ומאוזנים, בעלי סבלנות רבה, סובלנות ומשמעת עצמית גבוהה. הם מסודרים, יעילים ושמים לב לפרטים הקטנים. צירוף שני מספרים אלו יחד הוא המספר 5 שמבטא הסתגלות, התאמה, תקשורת, גמישות מחשבתית, תנועה ושילוב בין יכולות. שילוב הרעיונות של 1 וכושר הביצוע של 4 מביא את מספר 14 להיות מספר של שינויים.

 

 

קלף השטן

קלף השטן מסומל במספר 15. המספר 1 הוא העיקרון הגברי, האקטיבי, סמל לזרע ולהתחלה, ליצירה, לראשוניות, ליוזמה, למרץ ולנחישות, לאנשי ה 1 יש היכולת להיות מנהיגים, חלוצים, בעלי אמביציה, נחושים ועצמאיים. המספר 5 מבטא הסתגלות, התאמה, תקשורת, גמישות מחשבתית, תנועה וחוש מסחר, אהבת חופש וחוסר מנוחה ממריץ ותמידי. יחד הם יוצרים את מספר הגורל 15 שהוא בעל יכולות לחזק ולהחליש במידה שווה. כדי להגיע לאהבה של מספר 6, (צירוף ה 1 וה 5) על האדם להכיר באגו שלו, אך לא לתת לו לשלוט בו, עליו להכיר בצורך בחופש ובשינויים, אך ליצור אותם בתוך המסגרת הקיימת בחייו ולשם כך נדרשת שליטה עצמית, שליטה ביצרים ואחריות.

 

קלף המגדל

קלף המגדל מסומל במספר 16. המספר 1 הוא העיקרון הגברי, האקטיבי, סמל לזרע ולהתחלה, ליצירה, לראשוניות, ליוזמה, למרץ ולנחישות. אנשי ה 1 הם מנהיגים, חלוצים, בעלי אמביציה, נחושים ועצמאיים. המספר הזכרי 1 יחד עם המספר 6 מחפשים שלמות, איחוד והרמוניה. אנשי 6 מוכשרים, יציבים, עוזרים לאחרים, אוהבי בית ומשפחה. המספר מעיד על איחוד. אסתטיקה, סימטריה וקואורדינציה. המספר 7 (צירוף של 1 ושל 6) מייצג אנשים מלאי אמונה, חכמה, כושר חשיבה תוך הפנמה, בעלי יכולת ניתוח אנליטי, נאמנים ויציבים, אנשים המחפשים אמת, בעלי אינטואיציה ודימיון. לכן אנשי ה 16 הם בעלי יכולת להביא לשינויים קיצוניים, מספר ששולט בתאונות, מספר המבטא אחריות כלפי המשפחה, תוך שימת לב לפרטים הקטנים.

 

קלף הכוכב

קלף הכוכב מסומל במספר 17. המספר 1 הוא העיקרון הגברי, האקטיבי, סמל לזרע ולהתחלה, ליצירה, לראשוניות, ליוזמה, למרץ ולנחישות. אנשי ה 1 הם מנהיגים, חלוצים, בעלי אמביציה, יצירתיים, נחושים ועצמאיים. אנשי ה 7 הם מלאי אמונה, חוכמה, כושר חשיבה תוך הפנמה, בעלי יכולת ניתוח אנליטי, נאמנים ויציבים, מחפשי אמת, בעלי אינטואיציה ודימיון. צירוף ה 1 וה 7 הוא המספר 8 שיש בו את עקרון הנצחיות, המשכיות החיים וההבשלה שמתבטאת בקציר של כל מה שנזרע. אנשי ה 8 הם אוהבי בית, מאורגנים, קיצוניים בהתנהגותם, עקביים, מעשיים ובעלי כוח פנימי. הם מגיעים למטרתם, יעילים, תחרותיים, בעלי ידע ויכולות להשקיע ולנהל עסקים, הם אנשים בעלי עומק, סבלנות ולוקחים אחריות. השילוב של ה 1, ה 7 וה 8 שהוא המספר 17 מעלה תקווה, אמונה ואהבה, מביא את האור הפנימי שמעיד על כוחות נפשיים. מספר זה מציין קארמה חיובי ומזל הבאים כתוצאה מהתפתחות רוחנית בגלגולים קודמים. חשוב להם יישמעו לאינטואיציה.

קלף הירח

קלף הירח מסומל במספר 18. ה 1 הוא העיקרון הגברי, האקטיבי, סמל לזרע ולהתחלה, ליצירה, לראשוניות, ליוזמה, למרץ ולנחישות. אנשי ה 1 הם מנהיגים, חלוצים, בעלי אמביציה, נחושים ועצמאיים. ה 8 הוא עקרון הנצחיות, המשכיות החיים וההבשלה שמתבטאת בקציר של כל מה שנזרע. אנשי ה 8 הם אוהבי בית, מאורגנים, קיצוניים בהתנהגותם, עקביים מעשיים, בעלי כוח פנימי הלוקחים אחריות ומגיעים למטרתם, הם יעילים, תחרותיים, אנשים בעלי עומק וסבלנות. צירוף ה 1 וה 8 הוא 9 המסמל כוח, אנרגיית חיים, פעולה, התלהבות, התגשמות והישגים. אנשי ה 9 הם מלאי אהבה אוניברסלית, רוחב לב, לוחמי צדק ומתנדבים, בעלי דימיון וביטחון עצמי, דינמיים ואדיבים. אלו אנשים החשים צורך להקדיש את עצמם לשרות לזולת, הכוח של תת המודע שולט בהם, ולכן עולה בהם צורך לפענח אותו כדי להגיע להישגים. המספר 18 משלב בתוכו חוזק, עוצמה ומנהיגות.

 

קלף השמש

קלף השמש מסומל במספר 19. ה 1 הוא העיקרון הגברי, האקטיבי, סמל לזרע ולהתחלה, ליצירה, לראשוניות, ליוזמה, למרץ ולנחישות. אנשי ה 1 הם מנהיגים, חלוצים, בעלי אמביציה, נחושים ועצמאיים. המספר 9 מסמל כוח, אנרגית חיים, פעולה, התלהבות, התגשמות והשגים. אנשי ה 9 הם מלאי אהבה אוניברסלית, רוחב לב, לוחמי צדק ומתנדבים, בעלי דימיון וביטחון עצמי, דינמיים ואדיבים. אלו אנשים שחשים צורך להקדיש את עצמם לשרות לזולת. צירוף ה 1 וה 9 הוא המספר 19, ובין שתי הספרות, בין ה 1 ל 9,  הוא מכיל את הכל, את כל העולמות, את הידע הקוסמי. זהו מספר של התחלה וסוף, של השגת השלמות תוך שמירה על האינדיבידואליות האישית, הוא בעל יכולת התחדשות רוחנית ונפשית, מבטיח הצלחה, כבוד ותוכניות שמתגשמות.

 

קלף יום הדין

קלף יום הדין מסומל במספר 20. המספר 2 מסמל את הניגודים, את הדואליות, הוא נגטיבי, פסיבי, נשי ומאזן. אנשי ה 2 הם בעלי כושר שכנוע. טובים בעבודת צוות, רגישים, בעלי דמיון ודיפלומטיים. אלו אנשים אינטואיטיביים, רגישים, מכילים, קשובים, אימהיים. הספרה 0 שנוספה ל 2 מעצימה אותו המספר והופכת את רגישותו לעוצמתית יותר ולכן מאפשרת  לו להגיע למצב גבוה של תודעה.

 

 

קלף העולם

קלף העולם מסומל במספר 21. המספר 2 מסמל את הניגודים, את הדואליות, הוא נגטיבי, פסיבי, נשי ומאזן. אנשי ה 2 הם בעלי כושר שכנוע. טובים בעבודת צוות, רגישים, בעלי דמיון ודיפלומטיים. אלו אנשים אינטואיטיביים, רגישים, מכילים, קשובים, אימהיים. המספר 1 הוא העיקרון הגברי, האקטיבי, סמל לזרע ולהתחלה, ליצירה, לראשוניות, ליוזמה, למרץ ולנחישות, מנהיגות וחלוציות. אנשי ה 1 הם בעלי אמביציה, נחושים ועצמאיים, אינדיבידואליים ומנהיגים. המספר 2 מושך אחריו את המספר 1 לכן אנשי 21 מצליחים להוביל מתוך נקודת ראייתו של הזולת.

 

 

הארקנה הקטנה

קלף אס מטות קלף אס מטבעות קלף אס גביעים קלף אס חרבות

קלפי האסים מסומלים במספר 1. המספר מסמל את העיקרון הגברי, האקטיבי, את השמש המעניקה חיים. המספר 1 הוא סמל לאלוהות, ליצירה, להתחלה, לאינדיבידואליות, להתחדשות, לראשוניות, לפריצה, לאורגינליות, ליוזמה, למרץ ולנחישות, לבחירה, לאובייקטיביות, לכושר מנהיגות, לעצמאות, לארגון ולניהול. אנשי ה 1 הם מנהיגים מטבעם, הם פועלים בכל דרך שהיא כדי להשיג את מטרותיהם. הם בעלי רעיונות ואמביציה, חלוצים ונחושים, כנים, ישירים ומקדמים פרויקטים.

קלף שני מטות קלף שני מטבעות קלף שני גביעים קלף שתי חרבות

קלפי שתיים מסמלים את הניגודים, את הדואליות  של החיים ואת היכולת לראות את שני צידי המטבע. המספר מסמל את הירח, הוא נגטיבי, פסיבי ונשי, קיים בו הקונפליקט, הניגוד, ההמשכיות, אי היציבות, התלות והדואליות. אם ה 1 הוא הגבר הוא הכוח בפוטנציאל, הרי שה 2 הוא האישה, היא הכלי להוצאתו לפועל. התפקיד הנשי מתבטא בסינון ובשיפור, בזיקוק ועידון, בהכלה ובהקשבה. מבחינה פסיכולוגית מספר 2 מסמל את תת ההכרה, את תת המודע. מאגר שמלא בכל הרגשות, המחשבות וחוויות העבר. תת המודע קולט את העולם דרך חמשת החושים, ודרך האינטואיציה. אנשי ה 2 הם אינטואיטיביים, רגישים, מכילים, קשובים, אימהיים, הם יודעים לאזן בין ניגודים לכן טובים בעבודת צוות ומצליחים בשותפות, כי יודעים להיות מספר 2. אלו אנשים רגישים, בעלי דמיון, בעלי כושר שכנוע, דיפלומטיים, מבצעים רעיונות של אחרים, אוהבים חברת אנשים ויודעים להתאים עצמם לאחרים כי מחפשים מכנה משותף ואמון. הם כמו אימא אדמה המקבלת את קרני השמש, תלויה בה, אבל יוצרת יצירות משלה. הם רואים את כל הפרטים ואת השלם, ובגלל יכולתם לראות את חוסר האיזון בכל דבר סביבם יש להם נטייה לביקורת. עליהם להיזהר מוותרנות, מביישנות, מחוסר אחריות. הם חולמניים בהשפעת הירח, מתאכזבים בקלות ופגיעים.

קלף שלושה מטות קלף שלושה מטבעות קלף שלושה גביעים קלף שלוש חרבות

קלפי שלוש מסמלים את הילד. המספר 1 מסמל את האב,  2 את האם, והמספר 3 הילד. אנשי ה 3 הם בעלי דמיון, רוחב לב, כישרון, התלהבות ואופטימיות, אנשים שלא שכחו את הילד שבתוכם. הם חברותיים, סימפטיים, בעלי רגישות פנימית גבוהה וחוסר סבלנות לעניינים שוליים. אנשים אלו נועדו לתפקידי שרות ועזרה לזולת בריפוי ובעידוד. הם נוטים לפזר כוחות, יושר וכנות חשובים להם. הם משכילים ובעלי תואר. במצבים של חוסר איזון האופטימיות מפנה דרך לספק, ושמחת החיים מפנה מקום לדיכאון. הם עלולים להיות פזורי נפש וחסרי סובלנות.

קלף ארבעה מטות קלף ארבעה מטבעות קלף ארבעה גביעים קלף ארבע חרבות

קלפי ארבע מסומלים בידי המספר 4 שמסמל את הקשר עם האדמה, עם הבית. הקלפים מסמלים אנשים מאוזנים, אנשים של בית ומשפחה, אנשי עבודה, מעשיים, ראליים, דורשים מהסביבה את מה שדורשים מעצמם, מסודרים, צייתנים, יעילים שמים לב לפרטים הקטנים, חומריים, אנשים בעלי סבלנות רבה, סובלנות ומשמעת עצמית גבוהה. אנשים אנליטיים אוהבים לבנות מיסודות לגג בצורה מסודרת מעשים שמרניים מצליחים במסחר תעשייה ובנייה. עליהם להיזהר מפעולה איטית שנובעת מעודף יסודיות, עקשנות , חוסר גמישות, קשיי הסתגלות, נוקשות, ביקורתיות.

קלף חמישה מטות קלף חמישה מטבעות קלף חמישה גביעים קלף חמש חרבות

קלפי חמש מסומלים בידי המספר 5 לאחר שהגבר האישה והילד חיים בבית ומתפרנסים, זה הזמן לבלות, מבטא את הצורך בחופש. הצורה הגאומטרית המאפיינת את המספר 5 היא הפנטגרם. כוכב בעל חמש קצוות כאדם העומד עם שתי רגליו על הקרקע וראשו בשמים האדם השולט בחומר וביצריו,  אך כשהקודקוד של הראש פונה אל הקרקע היצר גובר. חמש הוא המספר של המין והמיניות, חיים וחיות. הקלפים מסמלים אנשים בעלי כושר אנליטי, יכולת הבחנה וביקורת. בעלי גמישות מחשבתית, רטוריקה והמלה הכתובה הן יסוד חשוב ומשמעותי לאנשי 5. בעלי רצון לצבור ידע צורך בשינויים תכופים, הם יוזמים, אוהבי חופש וחוסר מנוחה תמידי שממריץ אותם. מסוגלים לבצע מספר פעולות במקביל, אוהבי הרפתקה. אנשי חמש הם אנשים מיניים. יש להיזהר מהימורים,  חוסר אחריות, פזיזות, הונאה והולכת שולל. חוסר שקט שגורם למעבר מנושא לנושא ללא בדיקה והעמקה.

קלף שישה מטות קלף שישה מטבעות קלף שישה גביעים קלף שש חרבות

קלפי שש מסומלים בידי המספר 6 שמסומל בידי מגן דוד שני משולשים בשיווי משקל מלא. חוזק ונחישות גבריים עם רכות וכושר שכנוע נשיים, איחוד בין חומר ורוח המספר של הבריאה. מספר המעיד על איחוד, אסטטיקה, סימטריה וקואורדינציה. הקלפים מסמלים אנשים מוכשרים, יציבים, עוזרים לאחרים, אוהבי בית משפחה, אנשים שניתן לסמוך עליהם, חיי חברה וחברים חשובים להם. יודעים לשמור על האינדבידואליות שלהם. צדק חשוב להם, מחפשים שלמות, איחוד והרמוניה. נאמנים, רומנטיים, עיבוד תהליכים מהווה בסיס חשיבה, אוהבי מוזיקה ואומנות. יש להיזהר מהססנות, קושי בקבלת החלטות, גאוותנות, דרמטיזציה של בעיות.

קלף שבעה מטות קלף שבעה מטבעות קלף שבעה גביעים קלף שבע חרבות

קלפי שבע מסמלים את חיי הרוח. לאחר שהאדם עלה בספירלה האנרגטית של החיים ויש לו בית משפחה ואהבה הוא מוכן לחיי הרוח. המספר 7 מצביע על ניצחון הרוח על החומר, על שלמות, על מיומנות, על ניצחון ומנוחה, מספר שמעיד על מעמקים. הוא מספר של התבוננות פנימית ומדיטציה, מספר של האיחוד עם האלוהות. אנשי ה 7 הם מלאי אמונה, חוכמה, בעלי כושר חשיבה תוך הפנמה, בעלי יכולת ניתוח אנליטי, לומדים לעומק כל נושא שבו נוגעים ומעדיפים לעבוד לבד. הם אנשים מעודנים שהפרטיות חשובה להם, וכל ניסיון לחדור לחייהם הפרטיים חושף חומות גבוהות בין האדם לבין הסביבה. אנשי ה 7 ביישנים, מתחברים לאט אך נאמנים ויציבים. אלו אנשים הנמשכים לטבע, לתורות הנסתר, מחפשים אמת ואוהבים פילוסופיה, דת, ומחקר. הם בעלי אינטואיציה ודימיון, מתרגשים בקלות, דאגנים וחשוב להם לפתח את האני הפנימי. חשוב שאנשי ה 7 יזהרו מדיכאונות, ממצבי רוח קשים, מאי הבחנה במציאות ובהבנתה, מעוקצנות, מפחד להיכשל ומבניית חומות.

קלף שמונה מטות קלף שמונה מטבעות קלף שמונה גביעים קלף שמונה חרבות

קלפי שמונה מיוצגים בצורה הגיאומטרית שמבטאת את האין סוף, תנועתה ספירלית, נמשכת. המספר מסמל את האיזון הקוסמי, את שיווי המשקל, זהו המספר של האבולוציה, של התפתחות ושינוי אישיות. הספרה 8 מורכבת משני עיגולים: העיגול התחתון מסמל חומר, והעיגול העליון רוח, שניהם סמל של מוות ונצח כאחד. המספר מבטא קיצוניות בין חופש והגבלה רוחנית או חומרית, מדע, הישגים ואחריות גדולה. אנשי ה 8 חשים במגבלות שלהם ומודעים למכשולים הניצבים בפניהם, הם קוצרים את מה שזרע. אלו אנשים אוהבי בית, מאורגנים, קיצוניים בהתנהגותם, עקביים ומעשיים, בעלי כוח פנימי המגיעים למטרתם, יעילים, תחרותיים, בעלי ידע ויכולות להשקיע ולנהל עסקים, בעלי עומק, סבלנות ואחריות. אנשי ה 8 חייבים ללמוד לאזן בין החומר לרוח, עליהם להיזהר מכוחנות, מהליכה בדרך בלי לראות על מה דורכים, חשוב שיזכרו כי המטרה לא מקדשת את האמצעים, עליהם ללמוד שלא להתעקש ולסלוח.

קלף תשעה מטות קלף תשעה מטבעות קלף תשעה גביעים קלף תשע חרבות

קלפי תשע מהווים תמונה מושלמת של כל העולמות: החומרי, הרגשי ועולם הרוח, המספר 9 הוא מספר של כוח, מייצג את ההארה, את אנרגיית החיים, הפעולה, ההתלהבות, ההתגשמות וההישגים. אנשי ה 9 הם מלאי אהבה אוניברסלית, רוחב לב, לוחמי צדק, דינמיים ומתנדבים. בעלי דימיון, אדיבים, חשים צורך להקדיש עצמם לשרות לזולת ובעלי ביטחון עצמי. עליהם להיזהר מחוסר  שליטה עצמית, מהתפרצויות, משימוש לא נכון בכוח, חשוב שיסיימו דברים ובמצבים מאתגרים עליהם להתנתק מהרגש ולהקשיב לקול ההיגיון.

קלף עשרה מטות קלף עשרה מטבעות קלף עשרה גביעים קלף עשר חרבות

קלפי עשר מכילים את המספר 1 שהוא העיקרון הגברי, האקטיבי, סמל לזרע ולהתחלה, ליצירה, לראשוניות, ליוזמה, למרץ ולנחישות. אנשי ה 1 הם מנהיגים, חלוצים, בעלי אמביציה, נחושים ועצמאיים. האפס שנוסף לידו מעצים את כל התכונות של האחד. המספר 10 מסמל את החזרה לאחדות, מייצג הישגים רוחניים. הוא מכיל את הזרע הזכרי (1)  ואת הביצה הנקבית (0), שכאחד יוצרים את השלמות. לאחר שמגיעים למספר 9 מסיימים מחזור, ומתחילה  פעולה אחרת, אבל בדרגה גבוהה ובעוצמה מוגברת.

קלפי החצר שישה עשר הקלפים של הארקנה הקטנה שהם קלפי החצר, אינם מיוצגים במספרים, אלא האסטרולוגיה היא שמסבירה אותם. הם מחולקים לשניים עשר  קלפים של נסיך, מלכה ומלך שבכל אחד מהם ארבעה מטות, מטבעות, גביעים וחרבות. כל קלף מיוצג בידי אחד המזלות בזודיאק, והם הקלפים המייצגים את ההזדמנויות הנקרות בחייו של השואל. ארבעת קלפי האבירים הם קלפים של התבגרות.

קלף נסיך מטות קלף נסיך מטבעות קלף נסיך גביעים קלף נסיך חרבות
קלף מלכת מטות קלף מלכת מטבעות קלף מלכת גביעים קלף מלכת חרבות
קלף מלך מטות קלף מלך מטבעות קלף מלך גביעים
קלף אביר מטות קלף אביר מטבעות קלף אביר גביעים קלף אביר חרבות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: